Powstanie i rozwój OptimaSales CRM to następstwo tego co odeszło (czytaj: sales partner, po 14 latach tworzenia), nowym!
OptimaSales CRM to kombinacja znanych i nowych oraz ulepszonych funkcji.
To nowy wygląd, łatwiejsza obsługa i nawigacja, prostsze i  praktyczne funkcje w pracy, w której zbierasz, używasz, wyszukujesz, filtrujesz i dzielisz się informacją o klientach.

Poniższe porównanie to prezentacja obecnym użytkownikom tego (a może i również przyszłym), czego mogą się spodziewać i co mogą uzyskać po ewentualnym przejściu do z naszego byłego Sales Partnera do OptimaSales CRM. Dla zainteresowanych szczegóły poniżej. Co pewien czas zawartość strony jest aktualizowana lub jest odesłanie do innych podstron.

Rozwiń wybraną sekcję by poznać szczegóły

1. Wprowadzanie i definiowanie danych w programie

Cechy, zalety Sales Partner OptimaSales Korzyści (12)
Weryfikacja duplikatów podczas ręcznego wprowadzania klientów   Poprawne dane w bazie.
Pobieranie danych z GUS  (wymaga ciągłej aktualizacji)  (wykonane w oparciu o API) Ułatwia wprowadzania danych.
Importowanie danych kontaktów wraz z weryfikacją duplikatów  (po włączeniu, pyta o każdy znaleziony rekord, importujesz 100 rekordów, zapyta sto razy)  (automatycznie wykrywa i pomija duplikaty oraz niepoprawne rekordy, podsumowanie procesu) Lepsza jakość wprowadzanych danych do programu. Import danych przebiega bezpiecznie i bez zbędnych pytań. Wiadomo co przeszło, a co wymaga poprawy.
Hurtowa zmiana danych w wybranych polach

Automatyzacja pracy.

Przypisywanie opiekunów do wybranych kontaktów Informacja o tym kto opiekuje się jakim klientem.
Tworzenie własnych etykiet dla różnych obiektów   Dowolne tworzenie cech i kategoryzowanie danych przy pomocy etykiet.
Definiowanie użytkowników i zespołów wraz z uprawnieniami  (tylko użytkowników) Grupowanie użytkowników w dowolne zespoły i przypisywanie im klientów, spraw itd.
Własne słowniki danych dla list rozwijanych Wprowadzanie własnych informacji w celu lepszego opisania klientów.
Możliwość tworzenia własnych typów działań (czynności, zadań)   Możliwość dopasowania nazw działań do własnych potrzeb.
Tworzenie własnych szablonów wiadomości e-mail Lepsza, wydajniejsza i ustandaryzowana komunikacja e-mail z odbiorcami.
Tworzenie własnych szablonów wiadomości sms Dostosowane wiadomości i powiadomień SMS do własnych potrzeb.
Tworzenie własnych szablonów ofert handlowych i dokumentów serwisowych Automatyzacja i unifikacja wyglądu dokumentów w firmie.

2. Zarządzanie i prezentacja danych kontaktów oraz ich filtrowanie

Cechy, zalety Sales Partner OptimaSales Korzyści (23)
Szybkie i łatwe podsumowanie klienta    (od razu w karcie kontaktu) Najważniejsze informację o kliencie w pigułce.

Auto zapisywanie e-mail do kontaktu (bez integracji)

  Możliwość korzystania z dowolnego programu pocztowego
Filtrowanie listy kontaktów wg różnych kryteriów  (wg różnych kryteriów) Proste i wielowymiarowe filtrowanie ułatwia wyszukiwanie danych w bazie klientów.
Grupowanie listy kontaktów wg różnych wariantów    (po różnych danych) Przejrzysta i czytelna prezentacja danych na listach.
Zarządzanie różnym typem kontaktów (leady, klienci, partnerzy, dostawcy, konkurenci) w segmencie B2B oraz B2C  (wymaga dodatkowego płatnego modułu, proteza dla B2C) Grupowanie kontaktów oraz zarządzanie ich statusami. Program również przygotowany do obsługi klientów indywidualnych.
Zarządzanie kwalifikacją leadów   Możliwość identyfikacji lepiej pasujących potencjalnych klientów do oferty firmy, aby nie tracić sprzedażowego czasu na niedopasowanych klientów.
Kwalifikacja i konwersja leadów do wybranych opiekunów   Lepsza komunikacja pomiędzy osobami z marketingu, a sprzedaży, obsługi klienta.
Tworzenie własnych widoków listy (własne i publiczne szablony)   Możliwość tworzenia i zapamiętania własnych wyglądów list danych dopasowanych do potrzeb ich przeglądania.
Nadawanie własnych etykiet kontaktom   Tworzenie i przypisywanie własnych etykiet klientom celem ich lepszej identyfikacji.
Proste i zaawansowane filtrowanie kontaktów po etykietach i innych atrybutach, wielowymiarowe filtrowanie  (brak etykiet) Szybkie wyszukiwanie danych po różnych cechach z możliwością ich zapisania.
Grupowanie klientów wg ostatniego kontaktu   Szybko sprawdzisz ostatnio aktywność na liście kontaktów.
Grupowanie klientów wg następnego kontaktu   Łatwo sprawdzisz z kim masz co do wykonania.
Szybkie tekstowe filtrowanie listy   Wyszukiwanie danych na liście po dowolnym wyrażeniu.
Mechanizmy wspierające next, up – i cross- selling   Łatwa analiza co zakupili i ta tej podstawie kolejne rekomendacje.
Segmentacja klientów wg dowolnego klucza   Dowolne formy segmentacji klientów.
Auto-grupowanie kontaktów (nie wymaga pamiętania przydzielania do grup)   Jeżeli dany kontakt spełnia kryteria grupy automatycznie do niej przynależy.
Otwieranie wielu różnych kart kontaktów, jednocześnie (znane rozwiązanie z przeglądarek internetowych)   Możliwość otworzenia kart kontaktów, spraw nad którymi się pracuje bez potrzeby ich zamykania i otwierania.
Szybki dostęp do szczegółowych danych z poziomu listy   Dostęp do podstawowych szczegółów bez potrzeby otwierania kart lub okien.
Przypisanie opiekuna i zespołu do kontaktu  (tylko opiekuna) Wiadomo kto kim się opiekuje oraz jaki zespół to widzi.
Auto zapisywanie e-mail do kontaktu   Wysyłane i otrzymywane e-maile są przypisywane do odpowiednich kontaktów.
Zarządzanie kolumnami Ukrywanie i pokazywanie kolumn na liście w zależności od potrzeb.
Sortowanie listy Możliwość sortowania po dowolnej kolumnie.
Zarządzanie koszem i przywracanie danych  (wymaga dodatkowej instalacji) Skasowane rzeczy z łatwością przywrócisz z koszta.

3. Planowanie działań, kalendarz oraz zapis historii i notatek

Cechy, zalety Sales Partner OptimaSales Korzyści (26)
Planowanie i delegowanie działań z kontaktami Planuj sobie i innym działania, a następnie filtruj je na liście lub kalendarzu.
Planowanie działań kontaktami i powiązanie ich z sprawami, realizacjami, kampaniami Powiązanie działań ze sprawami pozwala na lepszą organizację pracy.
Zarządzanie działaniami wg zasady ważne-pilne, ważne-nie pilne itd.   Łatwo odróżnisz działania ważne od nieważnych, a pilne od nie pilnych.
Przypomnienia i alarmy w formie okna pop-up i e-maila  (tylko wyskakujące okno)  (wyskakujące okno i/lub e-mail) Informacje o nadchodzących działaniach otrzymasz na ekranie lub na e-mail.
Przypominania, alarmy gdy program nie jest włączony   Zawsze możesz liczyć na przypomnienie nie będąc przy komputerze.
Nadawanie etykiet działaniom   Tworzenie i przypisywanie własnych etykiet działaniom celem ich lepszej identyfikacji
Proste i zaawansowane filtrowanie działań, historii i notatek po etykietach   Wyświetl te działania na których Ci zależy.
Szybkie tekstowe filtrowanie listy pod dowolnych kolumnach   Wyszukiwanie danych na liście po dowolnym wyrażeniu, np. po treści opisu działania, nazwa załącznika itd.
Tworzenie własnych typów działań wraz z opcjami   Możliwość dopasowania nazewnictwa do własnych potrzeb
Zapisywanie historii i notatek

Zakończone działania tworzą historię relacji z klientem, a notatki uzupełniają informacje.
Zapisywanie wielu załączników do działania, historii notatki (wymaga spakowania do pliku zip) Możesz zapisać wiele załączników przy pomocy wygodnej metody przeciągnij i puść plik.
Kalendarz dzienny, tygodniowy, miesięczny Dodaj i łatwo sprawdź jak działania „rozłożyły się” w twoim kalendarzu aby równomierniej je rozkładać.
Czytelna prezentacja działań wielodniowych w kalendarzu   Wielodniowe działania są widoczne jako czytelne wstęgi pokazujące ile trwa działanie.
Wielowymiarowe filtrowani zawartości kalendarza   Filtrowania kalendarza pozwala na wyświetlanie tych danych na których nam zależy.
Nadawanie kolorów użytkownikom i priorytetom   Czytelna i łatwa orientacja po kolorach w tym kto i co ma zaplanowane, czy to w kalendarzu czy na liście działań.
Filtrowanie listy działań, historii wg różnych kryteriów Proste i wielowymiarowe filtrowanie pozwala łatwego ukazać działania, historię o którą nam chodzi.
Filtrowanie listy notatek   Wyszukiwanie notatek po różnych cechach.
Grupowanie listy działań, historii i notatek wg równych wariantów  (brak listy notatek) Grupowanie działań wg wybranego kryterium zwiększa czytelność prezentowanych danych.
Grupowanie działań wg kontaktów, spraw itd.   Grupowanie działań wg kontaktów, spraw szybko się zorientować kim lub z czym mam co do wykonania, uzyskuje się efekt mini projektu .
Tworzenie własnych widoków listy (własne i publiczne)   Możliwość tworzenia i zapamiętania własnych wyglądów list działań, historii i notatek dopasowanych do potrzeb ich przeglądania.
Łatwe formatowanie tekstu w polu opis, wynik w oknach działań, historii, notatek   Wpisz notkę i ją sformatuj, tak jak ci pasuje (czcionka, kolor, rozmiar itd.). Edytor tekstu Ci w tym pomoże.
Przypisanie opiekuna i zespołu do działań  (tylko opiekuna) Wiadomo kto czym się zajmuje oraz jaki zespół to widzi.
Zarządzanie kolumnami list Ukrywanie i pokazywanie kolumn na liście w zależności od potrzeb.
Sortowanie list Możliwość sortowania po dowolnej kolumnie.
Zarządzanie koszem i przywracanie danych  (wymaga dodatkowej instalacji) Skasowane rzeczy z łatwością przywrócisz z koszta.
Szybki dostęp do szczegółowych danych o działaniu, historii z poziomu listy   Dostęp do podstawowych szczegółów o działaniu, historii bez potrzeby otwierania kart z poziomu listy.

4. Zarządzanie sprawami handlowymi (oferty, kontrakty)

Cechy, zalety Sales Partner OptimaSales Korzyści (27)
Szybkie i łatwe podsumowanie sprawy    (od razu w karcie sprawy) Na pierwszy rzut oka widzisz co dzieje się w sprawie.
Definiowanie własnych procesów i etapów Odwzoruj w programie swój proces sprzedaży wraz z dowolną ilością etapów.
Przypisywanie faz zakupy do etapów sprzedaży   Możesz przypisać swoje etap sprzedaży do fazy zakupowej klientów aby się lepiej z nimi synchronizować.
Przypisywanie procesów do użytkowników   Dzięki temu użytkownik widzi tylko te procesy do których został przypisany.
Zarządzanie procesem sprawy indywidualnie lub zespołowo wraz z przekazywaniem sprawy członkom zespołu  (tylko jeden opiekun) Prowadź proste sprawy indywidualnie lub złożone zespołowo. Zgodnie z zasadą ducha współpracy. Każdy odpowiada za tą część w której jest specjalistą.
Auto-zapisywanie e-mail do sprawy   Wysyłane i otrzymywane e-maile są przypisywane do odpowiednich spraw i kontaktów.
Zarządzanie sprawami typ: oferta, kontrakt handlowy   Sprawa jako jednorazowa oferta lub kontrakt rozciągnięty w czasie.
Informacje o stanie realizacji sprawy   Osoby z działu handlowego wiedzą co się dzieje ze sprawą gdy jest już w realizacji.
Tworzeni prostej i wielowariantowej kalkulacji Tworzenia wielu wariantów kalkulacji pozwala elastycznie prezentować klientowi w różnej konfiguracji własne usługi i towary. Wariant podstawowy, ekonomiczny itd.
Zapisywanie wersji sprawy (wraz z kalkulacją)   Łatwo sprawdzisz co wcześniej oferowałeś klientowi bez potrzeby szukania tego w załącznikach.
Otwieranie wielu różnych kart spraw (znane rozwiązanie z przeglądarek internetowych)   Wygodna praca na wielu otwartych sprawach, a także przełączanie się pomiędzy nimi. Bez potrzeby ich zamykania i otwierania.
Tworzenie własnych szablonów ofert  (wymaga znajomości programu Birt) Własne szablony to jak własna niepowtarzalna tożsamość. Układ, logo, kolorystyka itd. tworzy wyróżnik w oczach klienta, a Tobie pozwala na automatyzację i unifikację pracy zespołu.
Nowoczesne przesyłanie ofert handlowych wraz z statystyką podglądu przez klienta   Wyślij ofertę pod linkiem w treści e-mail, a szybko sprawdzisz zainteresowaniu klienta.
Filtrowani list spraw wg różnych kryteriów Proste i wielowymiarowe filtrowanie ułatwia wyszukiwanie danych o sprawach.
Grupowanie listy spraw wg różnych wariantów   Uzyskujesz przejrzystą i czytelna prezentacja danych o sprawach na liście.
Grupowanie spraw wg ostatniego kontaktu   Szybko sprawdzisz ostatnio aktywność ze sprawą z poziomu listy.
Grupowanie spraw wg następnego kontaktu   Łatwo sprawdzisz co masz do wykonania z daną sprawą.
Grupowanie spraw wg fazy zakupowej   Sprawdzisz, które sprawy gdzie są w procesie zakupowym klienta.
Proste i zaawansowane filtrowanie spraw po etykietach   Szybkie wyszukiwanie danych po różnych cechach z możliwością ich zapamiętania.
Szybkie tekstowe filtrowanie listy spraw po różnych kolumnach   Wyszukiwanie danych na liście po dowolnym wyrażeniu.
Przypisanie opiekuna i zespołu do sprawy  (tylko opiekuna) Sprawą może zajmować się jedna osoba lub cały zespół, wszystko zależy od jej złożoności.
Własny format numeru sprawy Zdefiniuj własny format numerowania spraw.
Planowanie działań ze sprawami Widzisz od razu co z daną sprawą masz do wykonania.
Zapisywanie historii i notatki do sprawy Zobacz co zostało wykonane z konkretną sprawą.
Zarządzanie kolumnami list Ukrywanie i pokazywanie kolumn na liście w zależności od potrzeb.
Sortowanie list Możliwość sortowania po dowolnej kolumnie.
Szybki dostęp do szczegółowych danych sprawy z poziomu listy   Dostęp do podstawowych szczegółów o sprawie bez potrzeby otwierania kart z poziomu listy.

5. Zarządzanie cennikami (towarami handlowymi)

Cechy, zalety Sales Partner OptimaSales Korzyści (28)
Szybkie i łatwe podsumowanie informacji o produkcie   (od razu w karcie produktu) Od razu widzisz co dzieje się z danym produktem.
Importowanie cenników (produktów i usług) z formatu CSV wraz z automatycznym mapowaniem kolumn (ręczne mapowania) W kreatorze importu wiele rzeczy dzieje się z automatu aby całą sprawę z importem ułatwić.
Weryfikowanie duplikatów produktów podczas ich importu lub ręcznego tworzenia pojedynczych produktów wraz generowaniem brakujących kodów Automatyzacji procesu weryfikacji danych.
Lista produktów wraz z przydatnymi mechanizmami grupowania, etykietowania oraz filtrowania (prostego i wielopoziomowego) produktów (ręczne grupowanie, proste filtrowanie) Dzięki temu użytkownik może w łatwy sposób wy-filtrować dane i produktach
Mechanizm wyszukiwania produktów i usług po dowolnych polach od razu na liście   Filtrowanie danych na liście dostępne po ręką, co znacznie ułatwia pracę na cennikach
Karta produktu w której znajdują się przydatne informacje o produkcie (nazwa, opisy, linki do zdjęć, filmów, załączniki w różnym formacie itd.) oraz inne pola i zakładki opisujące szczegółowo produkt/usługę (brak poprawnego formatowania opisów produktów oraz zdjęć) Użytkownik uzyskuje lepszy zarządzanie opisem produktu wraz ze zdjęciami
Informacje o cenie zakupu, sprzedaży, katalogowej w różnych walutach Dzięki temu można zarządzać cennikami od różnych dostawców
Określanie ceny promocyjnej wraz z terminem jej obowiązywania   Lepsze zarządzanie cenami promocyjnymi
Przypisywanie cen specjalnych produktu dla wybranych klientów i partnerów   Użytkownik nie musi już sprawdzać po historii zamówień co i za ile było oferowane, ma to od razu pod ręką
Zapisywanie wersji sprawy (wraz z kalkulacją)   Łatwo sprawdzisz co wcześniej oferowałeś klientowi bez potrzeby szukania tego w załącznikach.
Otwieranie wielu różnych kart spraw (znane rozwiązanie z przeglądarek internetowych)   Wygodna praca na wielu otwartych sprawach, a także przełączanie się pomiędzy nimi. Bez potrzeby ich zamykania i otwierania
Tworzeni własnych, ogólnych poziomy rabatów (np.: gold, silver, bronze) wraz z przypisywaniem ich do wybranych firm Łatwe przypisanie danego poziomu ceny dla wybranej firmy w programie
Automatyczna analiza cen (rabaty, cena specjalna, cena promocyjna) podczas tworzenia kalkulacji oferty handlowej dla wybranego klienta   Dzięki temu użytkownik nie musi obawiać się o pomyłkę przy tworzeniu oferty handlowych w oparciu o różne ceny
Filtrowani list produktów wg różnych kryteriów   Proste i wielowymiarowe filtrowanie ułatwia wyszukiwanie danych o produktach
Grupowanie listy spraw wg różnych wariantów   Uzyskujesz przejrzystą i czytelna prezentacja danych o produktach na liście
Mechanizm przeliczanie cen dla wybranych produktów i usług Przy pomocy tej funkcji łatwo przeliczysz swoje cenniki aby były aktualne
Mechanizm masowej zmiany wartości  dla wybranych pól opisujących produkt Ta funkcja zaoszczędza mnóstwo czasu przy wprowadzeniu zmian dla produktów
Analiza ad hoc dotycząca produktu kto i ile zakupił danego produktu i usługi   W karcie produktu widzisz co i ile zostało sprzedane, oraz za jaką wartość i komu
Proste i zaawansowane filtrowanie produktów po etykietach   Szybkie wyszukiwanie produktów po różnych cechach z możliwością ich zapamiętania.
Szybkie tekstowe filtrowanie listy produktów po różnych kolumnach   Wyszukiwanie danych na liście po dowolnym wyrażeniu
Przypisanie opiekuna i zespołu do produktu. Wyznaczanie menadżera produktów (tylko opiekuna) Produktem może zajmować się jedna osoba lub cały zespół, wszystko zależy od potrzeb
Automatyczne wyliczanie niezbędnych informacji dot. marży, narzutu, zysku dla produktów   Dzięki temu użytkownik wie ile na jakim produkcie zyskuje
Przypisywanie różnych zamieników dla danego produktu To pozwala elastycznie zarządzać alternatywą dla danego produktu/usługi
Wprowadzanie i opisywanie informacji o konkurencyjnych produktach   Użytkownik od razu widzi z jakim produktem konkuruje, a poza tym może takie sytuacje notować na przyszłość aby przygotować się do negocjacji
Zarządzanie kolumnami listy Ukrywanie i pokazywanie kolumn na liście w zależności od potrzeb.
Sortowanie list Możliwość sortowania po dowolnej kolumnie.
Szybki dostęp do szczegółowych danych o produkcie z poziomu listy   Dostęp do podstawowych szczegółów o produkcie bez potrzeby otwierania kartu, już z poziomu listy
Archiwum produktów oraz przenoszenie do kosza wraz z trwałym usuwaniem   Produkty, które są mniej atrakcyjne można przenieść do archiwum i zawsze do nich wrócić. Jest też możliwość usuwania „miękkiego” lub „twardego” z kosza

6. Kampanie marketingowe

Opis w trakcie przygotowania. Zajrzyj tu później. Natomiast dla zainteresowanych. Moduł Kampanii marketingowych już działa, a więcej tutaj…

7. Zarządzanie serwisem i realizacjami, działaniami po-sprzedażowymu

Opis w trakcie przygotowania. Zajrzyj tu później. Natomiast dla zainteresowanych. Moduł Serwis i Realizacji już działa, a więcej tutaj…

8. Pulpit (Dashbord), analizy biznesowe, miary, podpowiedzi

Opis w trakcie przygotowania. Zajrzyj tu później. Natomiast dla zainteresowanych. Moduł Pulpit (Dashboard) już działa, a więcej tutaj…

9. Ogólne funkcje, bezpieczeństwo

Cechy, zalety Sales Partner OptimaSales Korzyści (7)
Uprawnienia do funkcji programu Łatwo zdefiniujesz dostęp do danych i funkcji w programie dla wybranych użytkowników.
Zespoły użytkowników   Dowolnie pogrupujesz użytkowników w zespoły.
Własne szablony ofert, e-mail i sms Zbuduj bibliotekę szablonów do wykorzystania w firmie.
Pola użytkowania Wykorzystaj te pola do własnych celów.
E-mail wraz z załącznikami  (zapis załączników do bazy)  (zoptymalizowany podział zapisu danych pomiędzy bazą danych, a specjalnie przygotowanym folderze na serwerze VPS) Optymalizacja zasobów bazy danych oraz przestrzeni dyskowej. Ma to związek z późniejszymi kosztami bazy danych vs. koszty twardych dysków.
Automatyczna archiwizacja danych  (ręczna)  (podwójna, automatyczna archiwizacja danych, co 24 h) Podwójna archiwizacja danych przed ich utratą w dwóch różnych niezależnych miejscach.
Pełny dostęp do kopii całej bazy danych Dane są twoją własnością więc masz do nich dostęp o każdej porze. Pełna baza danych, a nie listy plików w formacie csv lub xls.

10. Instalacja i konfiguracja programu

Cechy, zalety Sales Partner OptimaSales Korzyści (5)
Instalacja sieciowa  (na każdym stanowisku roboczym i serwerze)  (brak instalacji, uruchamianie przez przeglądarkę) Użytkownik otrzymuje login i hasło oraz adres z którego może się zalogować.
Aktualizacja programu  (na każdym stanowisku)  (automatyczna) Zawsze dostęp do aktualnej wersji programu.
Płatna aktualizacja   W zależności od potrzeby
Praca zdalna  (specjalna, zaawansowana konfiguracja rutera i serwera, otwieranie portów itd.)  (specjalnie przystosowany do tego typu działania) Bezpieczny dostęp do zasobów z różnego urządzenia, z różnego miejsca zgodnie z potrzebą.
Bezpieczny zdalny dostęp do danych   Certyfikat SSL, VPN, bez otwierania portów.
Wielojęzyczność programu  (specjalne przygotowanie)  (użytkownik możesz sam dostosować program do potrzeb językowych) Program jest przygotowany do łatwej wielojęzycznej obsługi.

11. Wersja demo

Cechy, zalety Sales Partner OptimaSales Korzyści (1)
Dostęp do wersji demo  (instalacja programu i serwera baz danych, konfiguracja użytkowników). Uwaga: Rozwój programu jest wstrzymany. Projekt jest zakończony bez dalszego wsparcia technicznego.  (bez instalacji, dodajesz użytkowników). Info: Nowy projekt, rozwój oparty na 14 letnim doświadczeniu, dane z Sales Partner są przenoszone do OptimaSales bez dodatkowych opłat. Otrzymujesz specjalny adres, login i hasło do swoich zasobów. W okresie demo możesz wprowadzać dane rzeczywiste, których nie utracisz gdy rozpoczniesz pracę na dobre.