Jak planować i zakańczać działania z następnym krokiem?

Planowanie działania w programie jest dostępne z kliku miejsc tj. z listy kontaktów i działań (zakładka Kontakty i Działania), kalendarza oraz z poziomu karty wybranego Kontaktu albo Sprawy handlowej, Zgłoszenia (Realizacji) itd.. Dzięki temu, nie jesteśmy ograniczeni tylko do jednego miejsca z którego możemy planować nasze działania. Mamy swobodę kontekstowego działania.

Program jest wyposażony w możliwość wyszukania kontaktu z którym planujemy działanie, już w oknie planowania, w polu Z kim wpisujemy jego dane. Natomiast jeżeli zaznaczymy dany kontaktu na liście i użyjemy funkcji Zaplanuj działanie to automatycznie dane w polu Z kim zostaną wypełnione. Dodatkowo dane działanie możemy powiązać np. ze sprawą handlową lub kampanią poprzez zakładkę Powiązane z, lub z innymi obiektami. Poza tym dla każdego planowanego lub edytowanego działania możemy włączyć opcję przypomnieniem (alarmu), które następnie pojawi się na ekranie lub zostanie wysłane e-mailem.

Poniżej rzuty ekranowe na których szybko możemy zorientować się jak i co wykonać.

Uwaga: Dostęp do treści tylko dla zalogowanych użytkowników w programie OptimaSales. Zaloguj się i odśwież tę stronę. Więcej o tym tutaj...