Jak włączyć pulpit menadżera i ustawić jego wstępne parametry?

1. Aby włączyć moduł Pulpit Menadżera i ustawić jego parametry należy zakupić licencję na ten moduł. Następnie przypisujemy moduł wybranemu użytkownikowi i w tym celu należy przejść do Ustawień w programie i na liście użytkowników, w kolumnie Moduły przypisać ten moduł wybranemu użytkownikowi. Klikając w komórce myszką dwukrotnie aktywujemy ją i wówczas możemy wybrać odpowiedni moduł.
Uwaga: następnie należy ponownie zalogować się do programu aby zmiany się aktywowały.

Uwaga: Dostęp do treści tylko dla zalogowanych użytkowników w programie OptimaSales. Zaloguj się i odśwież tę stronę. Więcej o tym tutaj...