Tag Archives: działania

24 wrz. 2021

Darmowa, wstępna konsultacja w zakresie konkursu Bon na cyfryzacje dla MŚP

Bon na cyfryzację

Firma OptimaSales wraz z doświadczonym konsultantem Esterel Consult zaprasza na darmową wstępną konsultację w zakresie Bonu na cyfryzację.
Kontakt w sprawie dotacji: 609 776 224 lub oprogramowania 604 106 206

Nabór wniosków ogłosiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na bony na cyfryzację, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w postaci bezzwrotnej dotacji ze środków unijnych.

1. Dla kogo:
O dofinansowanie w tym zakresie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski.

2. Na co można uzyskać dofinansowanie:
– zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego),
w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego

– zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych,

3. Rodzaj pomocy i zakres wsparcia dla działania:
– Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85%
– Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 tys. PLN
– Minimalna wartość dofinansowania: 51 tys. PLN
– Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN

4. Terminy:
– ogłoszenie konkursu: 6 września 2021 r.
– rozpoczęcie naboru wniosków od: 20 września 2021 r.
– zakończenie naboru wniosków: 20 października 2021 r.

Więcej informacji:
https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/
https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow?programs=poir&filter=upcoming&sort=end&display=round

10 wrz. 2020

Łatwa integracja różnych kalendarzy z kalendarzem w Optima Sales CRM

Integracja z dowolnym kalendarzem poprzez wysyłanie i odbieranie zaproszeń e-mail w programie crm OptimaSales

Integracja kalendarzy z różnych programów np.: Outlook, Gmail, iCal. z kalendarzem Optima Sales CRM poprzez zaproszenia na e-mail jest łatwa i prosta oraz wbudowana w podstawową funkcjonalność programu. Możemy wysyłać zaproszenia na wydarzenia oraz je odbierać wpisując je do kalendarza Optima Sales. Dzięki temu korzystanie z drogich rozwiązań tj. MS Exchange może być już zbędne. A poza tym uzyskujemy pełną funkcjonalność kalendarza w połączeniu z całą baza klientów, czyli historia, notatki itd. Gdyż kalendarze w Outlook, Gmail, iCal są to kalendarze do działań osobistych z utrudnionym wglądem do historii (co zrobiliśmy i z kim).

integracja kalendarzy różnych programów z kalendarzem optimasales

Dzięki tej funkcji możemy używać Optima Sales CRM nie tylko do planowania własnych działań w powiązaniu z wybranymi kontaktami oraz sprawami, ale także do wysyłania i odbierania zaproszeń w związku z planowanymi wydarzeniami. Wydarzenia to różne typy działań, które znajdują się w programie. Możemy korzystać z istniejących typów lub tworzyć własne rodzaje działań.

1. Planując czy to spotkanie, prezentację czy to rozmowę telefoniczną możemy wysłać zaproszenie do naszego kontaktu (klienta) wybierając treść zaproszenia lub w drugą stronę, gdy odbierzemy takie zaproszenie e-mail na wydarzenie od klienta, to możemy na jego podstawie, od razu w kalendarzu Optima Sales, stworzyć takie działanie. Dzięki temu uzyskujemy integrację kalendarzy.

integracja kalendarzy podczas planowaniea działań i wysyłania zaproszeń w optimasales

Jeżeli Twoi klient korzysta z MS Outlook, MS Exchange, Google, Thunderbirda, Apple lub innego typu kalendarza, a nawet jeżeli używają kalendarza Optima Sales CRM, to po odebraniu naszego zaproszenia z wydarzeniem wpisze się do jego kalendarza wraz ze szczegółami. Nie będzie musiał tego ręcznie planować. Jest to praktyczna integracja kalendarzy. Dodatkowo może określić swoje uczestnictwo w wydarzeniu klikając na odpowiednią opcję.

Integracja kalendarzy czyli zaproszenie na wydarzenie z MS Outlook

Dzięki temu planowanie spotkań i innych wydarzań w kalandarach po obu stronach staje się tanie i łatwe porównując je do drogich rozwiązań pracy grupowej. Takie wydarzenie, po zaakceptowaniu odbiorcy, wpada do jego kalendarza, a więc jest małe prawdopodobieństwo, że którejś ze stron coś umknie. Tym bardziej, że takiemu działaniu jeszcze można przypisać alert (alarm, powiadomienie).

Po wybraniu odpowiedniej opcji przez klienta określającej jego uczestnictwa w wydarzeniu (akceptuję, odmawiam, być może) na liście działań w Optima sales crm ukażą się na ten temat, w formie ikon, informacje.

integracja kalendarzy z listą działań w optimasales

2. Odbieramy zaproszenie. Takie powiadomienie o zaproszeniu dotyczącym wydarzeniu od klienta, który np. użył do jego wysłania MS Exchange, Outlooka itp. otrzymanym w oknie Alarmu w Optima Sales. Jest to praktyczna integracja kalendarzy z różnych programów z kalendarze w Optima Sales CRM.

integracja kalendarzy poprzez zaproszenia e-maila otrzymane w optimasales

Tworzenie działania na podstawie otrzymanego zaproszenia na wydarzenie od klienta w Optima Sales jest proste i łatwe w użyciu, wystarczy zaznaczyć i użyć funkcji twórz działanie.

przy planowaniu działania z otrzymanego zaproszenia e-mail pozwala na integrację kalendarzy

Jeżeli chciałbyś mieć u siebie takie narzędzie, które pozwala na sięgnięcie po więcej, łatwiej i taniej, to w Optima Sales można znaleźć do tego przydatne funkcje. Integracja kalendarzy z różnych programów z kalendarzem OptimaSales poprzez wysyłanie i odbieranie zaproszeń na e-mail. Bez żadnych zobowiązań możesz to sam przetestować i zdecydować co dalej. Demo bez zobowiązań znajdziemy tutaj…

Pilnujemy aby nie przeładowywać programu funkcjami. A więc jest w nim funkcji tyle i ile potrzeba, nie więcej aby sprawnie zarządzać klientami. Wysoka użyteczność naszego crm w przyjaznej oprawie i cenie jest doceniana przez wielu ludzi. A tu pakiet funkcji dostępnych w Optima Sales CRM

Mamy świadomość, że przy rozważaniu każdej decyzji istnieje kilka opcji, które warto sprawdzić przed jej podjęciem. W związku z tym, przygotowaliśmy parametry naszego rozwiązania tak by łatwiej było porównywać Optima Sales z rozwiązaniami z innych rankingów. Tutaj znajdziemy pomocne zestawienie, które pomoże w porównaniu systemów crm

Jeżeli zastanawiasz się, czy nasze narzędzie działa, to oświadczamy, że nasz prosty, wystarczająco funkcjonalny program działa i został przetestowany przez wielu polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo crm… i sam się przekonaj.


03 lipiec 2019

Planowanie zadania z e-maila w 3 krokach w OptimaSales CRM

planowanie zadania z e-maila w crm

Planowanie zadania z e-maila w programie OptimaSales CRM odbywa się 3 prostych krokach. I to bez przepisywania!
Nie tylko możemy planować sobie zadania do wykonania ale możemy je również delegować na podstawie otrzymanej, zapisanej wiadomości e-mail. Dzięki temu takie działanie (zadanie) zobaczymy wraz z treścią e-maila i przypomnieniem w naszym lub grupowym kalendarzu, a także na liście działań.

Oto wspomniane trzy kroki:

1. Przechodzimy do karty naszego wybranego kontaktu w programie crm,
2. Następnie w zakładce E-mail, na liście, zaznaczamy nasz e-mail,
3. Wybieramy funkcję Zaplanuj działanie i w oknie działania określamy jego pozostałe parametry (datę i godzinę, temat, opis, alarm i kto ma je wykonać).

(Uwaga: Aha, działania w OptimaSales mogą przyjąć różne typy. Nie tylko telefon, spotkanie, zadanie itd, bo typy działań nie są zdefiniowane na sztywno. Każdy użytkownik może sam tworzyć własne typy działań w zależności od potrzeby np.: działanie typ: Dokonanie wyceny. Przegląd techniczny itp.). To daje dużą elastyczność w dostosowaniu programu do własnych potrzeb.

planowanie zadania z e-maila

Po wybraniu powyższej funkcji pojawi się okno Zaplanuj działanie, w którym widać zakładkę Treść e-maila. Określamy w nim pozostałe parametry naszego planowanego działania.
Jeżeli opiekunem takiego działania będzie ktoś inny, niż my sami, oznacza to, że takie działanie komuś delegujemy do wykonania.
W efekcie (po kliknięcia na OK, czyli zatwierdzeniu) zadanie pojawi się albo w naszym kalendarzu działań albo kalendarzu innego członka naszego zespołu.

zrób z e-maila zadanie 5


Czy omówione zagadnienie planowanie zadania z e-maila może i Tobie ułatwi życie. Bo może już się z nim codziennie mierzysz i chciałbyś je usprawnić?

Nasz prosty crm dział i został przetestowany przez polskich użytkowników. Jeżeli masz ochotę, to zapisz się na demo i sam się przekonaj.

Zerknij tutaj… na pełną listę dostępnych funkcji w OptimaSales CRM.