08 sierpień 2016

Piotr Kościński

Program crm pomógł nam w poszukiwaniu danych o kliencie i historii kontaktu, skrócił długi czas przygotowania oferty wraz z prezentacją warunków sprzedaży. Skrócił się czas poszukiwania danych klienta, z którym współpracowaliśmy; ujednolicenie wyglądu ofert oraz potwierdzeń zamówień. Jedna, przejrzysta baza klientów.