16 czerwiec 2014

Andrzej Królewicz

Podstawowym problemem jaki pomógł nam rozwiązać SP był problem językowy, który odstraszał naszych pracowników od poprzednio użytkowanego CRM. SP jako produkt czysto polski prawidłowo utożsamia się z warunkami działalności firm handlowych w Polsce. Kolejnym problemem z jakim SP poradził sobie w sposób, którego nasza firma oczekiwała, była łatwość generowania i śledzenia elastycznie skonstruowanych ofert handlowych. Korzyści jakie są z SP CRM: Użytkownicy chcą sami z siebie korzystać z SP’a. SP stał się osią informacji w naszej firmie. Wszystkie oferty firmowe są pisane i przechowywane w klarowny sposób. Możliwość pracy zdalnej „uporządkowała” bazę firm – teraz każdy z mobilnych handlowców mając dostęp do komputera i internetu dokonuje zmian i czerpie wiedzę z jednej spójnej bazy. Współpraca z firmą SP daje nam wyjątkową możliwość dopasowania możliwości systemu SP do wymagań „kapryśnych” użytkowników.