16 czerwiec 2014

Janusz Kopecki

Dzięki programowi crm udało się zebrać informacje z 3 różnych programów: bazy danych, programu magazynowego oraz MS Outlook – w jedno miejsce, głównie dla celów handlowych. Jakie korzyści uzyskaliście? Ograniczenie ilości oprogramowania do bieżącej pracy „handlowca” (pozbycie sie naszej starej bazy danych – kontaktów). Wykorzystujemy SP CRM także jako „protezę” dla pracy Działu Logistyki, „sprzedaż” jest wykorzystywana do zakupów. Usystematyzowaliśmy i uprościliśmy procedury w zakresie pracy grupowej. Ułatwiony mamy proces „oferowania” – spójny wgląd dla wszystkich „sprzedaży” na poziomie SP CRM. Wykorzystujemy system do zrządzania przedsięwzięciami (projektami), dzięki modułowi Projekty. Generalnie jesteśmy zadowoleni z oprogramowania, szczególnie ważnym jest „bezpośrednia gotowość” personelu firmy Sales Partner do pomocy związanej z wdrożeniem i obsługą programu. Z pełną odpowiedzialnością polecam firmę i oprogramowanie.