09 sierpień 2016

Lomax

Program pozwolił na usystematyzowanie posiadanej wiedzy na temat naszych klientów, poza tym umożliwił racjonalne zaplanowanie terminów spotkań handlowych. Jest także bardzo przydatny przy wymianie informacji pomiędzy handlowcami. Polepszył poziom usług świadczonych przez nasz Lomaxową firmę.