26 czerwiec 2014

Piotr Borawski

Program crm pomógł nam w znalezieniu odpowiedniej osoby do obsługi konkretnego tematu. Przed wdrożeniem oprogramowania crm niemal każdy przychodzący do firmy faks był zagadką. Sekretarka miała problemy ze znalezieniem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie danej sprawy. Teraz wystarczy jedno spojrzenie w bazę danych by wiedzieć, kto ostatnio kontaktował się z klientem i komu przekazać pismo. Kolejnym rozwiązanym problemem uporządkowanie informacji o kliencie pochodzących od różnych handlowców. Wcześniej takie informacje znajdowały się w różnych zbiorach (zeszyty, pliki Excel czy Access). Teraz informacje te zostały scentralizowane, co pozwala uzyskać czytelniejszy obraz historii kontaktów i umożliwia lepsze planowanie przyszłych działań marketingowych. Program SP wyraźnie usprawnił pracę handlowców, zaoszczędza im wiele czasu i umożliwia efektywne planowanie ich pracy. Przypuszczamy, że wzrost wydajności pracowników przełoży się na osiągane przez firmę wyniki.