• Wydaje się, że CRM dla firm szkoleniowych to podstawa. Okazuje się, że nie tylko dla nich. Coraz więcej z nich szuka nowoczesnych modułów do organizacji i przeprowadzania szkoleń ze swoich usług, z obsługi urządzeń i maszyn lub zależy im na organizacji z zarządzaniu szkoleniami podnoszącymi kompetencje pracowników.
 • Oczekują od tego typu modułu możliwości zarządzania uczestnikami wraz wysyłaniem do nich materiałów, a po ukończeniu szkolenia, certyfikatów, zaświadczeń w PDF i nie tylko. A także chcą mieć wgląd komu i kiedy jakie okresowe szkolenia należy odnawiać np. z BHP lub innych uprawnień.
 • Wielu szuka takiego modułu do szkoleń, który pozwala im nie tylko prowadzić bazę organizatorów i miejsc ale również aby rejestrował wykładowców, instruktorów oraz informację o ich specjalizacji, a także o uzyskanej średniej ocenie z przeprowadzonych szkoleń wystawionych przez uczestników.
 • Są również i tacy, którzy chcą aby taki moduł do szkoleń pozwalał im na dokonanie szybkich podsumowań i zestawień z przeprowadzonych szkoleń w celu pełnego zorientowania się czy poszczególne szkolenia mają ekonomiczny sens, ilu było jakiego typu szkoleń (otwarte, zamknięte) z jakimi uczestnikami, dla jakich branż oraz dla jakich firm, no i który z wykładowców jest pożądany ze względu do uzyskiwane oceny oraz wiele innych.
 • Chcą również wystawiać i wysyłać faktury do odpowiednich osób, bez przepisywania ręcznie do innych programów. Jednym słowem zależy im aby taki moduł było centrum dowodzenia o szkoleniach, które organizują i przeprowadzają.
crm dla firm szkoleniowych

Jeżeli podobnie jak inni, szukasz modułu do organizacji i przeprowadzenia szkoleń, to masz okazję sprawdzić czy nasz sprosta Twoim oczekiwaniom? Bo może się okazać, że będzie Ci odpowiadać. Ale może być i tak, że jednak nie. Aby się o tym przekonać zapraszamy do kontaktu by go przetestować. Obecnie Ci użytkownicy, którzy go używają chwalą go sobie i nawet polecają.
Poniżej, przed kontaktem z nami, prezentujemy więcej szczegółów o tym module, który jest dodatkiem w OptimaSales CRM.

1. Zarządzanie bazą szkoleń z filtrowaniem i grupowaniem

 • Baza szkoleń pozwala na tworzenie i przechowywanie informacji o wszystkich szkoleniach oferowanych przez firmę lub ośrodek.
 • W bazie szkoleń można zdefiniować m.in. nazwę, cel, program, formę, czas i koszt szkolenia, a także dołączyć materiały szkoleniowe, testy i ankiety. Baza szkoleń ułatwia wyszukiwanie i filtrowanie szkoleń według różnych kryteriów, np. daty, tematu, grupy docelowej, statusu, itp.

2. Karta szkoleń z niezbędnymi szczegółami

 • W karcie szkolenia znajdziesz dane dotyczące rodzaju, zakresu, czasu i miejsca szkolenia, takie jak nazwa szkolenia, cel szkolenia, program szkolenia z opisem, data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, liczba godzin szkolenia, forma szkolenia (stacjonarna, online, hybrydowa), miejsce szkolenia (adres, sala, platforma).
 • Dodatkowo nazwa i dane kontaktowe organizatora szkolenia, nazwa i dane kontaktowe prowadzącego szkolenia, nazwa i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za szkolenie w zakładzie pracy oraz lista uczestników szkolenia, którzy potwierdzili udział.
 • Znajdziesz tu również dane dotyczące efektów i oceny szkolenia, ocena satysfakcji uczestnika z szkolenia, opinie i sugestie uczestnika dotyczące szkolenia, zaświadczenie lub certyfikat ukończenia szkolenia.

3. Lista uczestników szkoleń z mechanizmami filtrowania i grupowania

 • Lista pozwala na gromadzenie i zarządzanie danymi o osobach, które biorą udział w szkoleniach.
 • Na liście uczestników można zapisywać m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, firmę, a także historię uczestnictwa w szkoleniach, wyniki testów i opinie.
 • Lista uczestników ułatwia komunikację z uczestnikami, np. wysyłanie zaproszeń, potwierdzeń, przypomnień, zaświadczeń, itp.

4. Kalendarz szkoleń wraz z listą zaplanowanych działań

 • Kalendarz pozwala na graficzne przedstawienie i zarządzanie terminami formami szkoleń.
 • Kalendarz szkoleń umożliwia łatwe dodawanie, edytowanie i usuwanie szkoleń, a także sprawdzanie dostępności i rezerwowanie terminów.
 • Kalendarz szkoleń pomaga w unikaniu kolizji i konfliktów, a także w optymalizacji wykorzystania zasobów.

5. Generowanie i wysyłka zaświadczeń, certyfikatów szkoleń dla uczestników w oparciu o przygotowane własne szablony

 • Dzięki wbudowanym opcjom można automatyczne generować i wysyłać dokumenty potwierdzających ukończenie szkolenia przez uczestników tj. spersonalizowane certyfikaty czy zaświadczenia.
 • Jest również możliwość umożliwia tworzenie własnych szablonów zaświadczeń i certyfikatów, które zawierają m.in. nazwę szkolenia, datę, imię i nazwisko uczestnika, podpis i pieczęć wykładowcy lub firmy.
 • Moduł ten pozwala również na wysyłanie zaświadczeń i certyfikatów za pomocą e-maila lub poczty tradycyjnej, a także na przechowywanie ich w formie elektronicznej.

6. Zarządzanie wykładowcami szkoleń wraz z ich oceną

 • W łatwy sposób użytkownik może wprowadzać i zbierać oraz zarządzanie informacjami o osobach, które prowadzą szkolenia.
 • W programie można przechowywać dane dot. wykładowców m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kwalifikacje, doświadczenie, stawkę, a także ocenę i komentarze od uczestników.
 • Całość ułatwia planowanie i przydzielanie wykładowców do szkoleń, a także monitorowanie ich pracy i wyników.

7. Podsumowanie i rozliczanie szkoleń

 • Moduł pozwala na analizę i ocenę efektów i kosztów szkoleń. Umożliwia tworzenie raportów i statystyk dotyczących m.in. liczby, frekwencji, oceny i satysfakcji uczestników, a także przychodów i wydatków związanych ze szkoleniami.
 • Całość integruje się z innymi modułami systemu, np. bazą klientów wraz z historią, kalendarzem i e-mailami, ofertami oraz ułatwia rozliczanie i fakturowanie szkoleń.