Copyright © 2021 Optima Sales CRM

 

Dokumenty, filmy, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwis optimasales.pl są własnością Optima Sales o ile nie zostały oznaczone inaczej.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli chyba, że są oznaczone jako „COPY FREE” lub „BEZ OGRANICZEŃ”.

Zawartość ww. stron, oraz innych publikacji autorstwa OptimaSales podlega prawom autorskim OptimaSales.

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Optima Sales.

Optima Sales zezwala na rozpowszechnianie zawartości tylko tych stron, które zawierają odpowiednie zezwolenie w ich treści pod warunkiem, że kopiujący będzie przestrzegał zaleceń podanych razem z zezwoleniem.