• Proste i złożone mechanizmy filtrowania danych po etykietach, czyli możliwość etykietowania danych, a następnie pokazywanie ich w różnych konfiguracjach (pokaż dane z tylko etykietą A i B ale bez C, pokaż dane bez etykiety D i tylko z E itd.) w systemie crm
  • Spersonalizowane statystyki, zestawienia i raporty dzięki połączeniu grupowania i filtrowania na listach oraz podsumowania w kartach klientów i spraw dostarcza w bardzo łatwy i przestępny sposób kluczowe informację o kliencie w programie
  • Automatyczne grupowanie danych dotyczących klientów i ich działań, historii oraz spraw, proces grupowania działa w tle, a zależy o zebranych i uzupełnionych danych np. po typie kontaktu, branży, źródle, ostatnim kontakcie, wygranych lub przegranych sprawach itd.
  • Wielopoziomowe filtrowanie danych przy pomocy drzewa filtrów przypisanych do każdej listy dające wiele możliwości filtrowania w różnych zakresach danych o klientach w celu łatwego znalezienia potrzebnych informacji
  • Mechanizm przeszukiwania tekstowego danych w programie crm wykorzystuje przeszukiwanie alfanumeryczne w różnych zakamarkach programu np. notatkach, opisach, kolumnach, załącznikach
  • Zarządzanie użytkownikami wraz z definiowaniem uprawnień do informacji, danych, użytkownicy z odpowiednimi prawami mogą z łatwością definiować dostęp poszczególnym użytkownikom do danych w programie na wielu poziomach
  • Definiowanie własnych zespołów użytkowników dzięki temu można łączyć w zespoły i przydzielać im uprawnienia do danych w ramach danego zespołu, co pozwala tworzyć dedykowane zespoły w zależności od potrzeby np. regionu działania, branży lub innych konfiguracji