Czy zakup i wdrożenie CRM będzie opłacalne dla Twojej firmy?

Odpowiedź na to pytanie jest z pozoru bardzo prosta: należy porównać koszty inwestycji w CRM z korzyściami jakie dzięki niemu możemy osiągnąć.

W praktyce jest to jednak niezmiernie trudne, bowiem wielu korzyści nie da się przeliczyć na pieniądze.

Na następnych stronach spróbujemy to wspólnie zrobić. Przeanalizujemy jakie mogą być koszty i zyski z wdrożenia CRM dla małej lub średniej wielkości firmy.

Prosimy o podanie swoich danych do kontaktu, na które zostanie przesłany e-mail z raportem analizy opłacalności.

Analiza dostarczy odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Czy warto wdrożyć program CRM?
  • Czy i ile godzin czasu zaoszczędzimy z systemem CRM?
  • Czy i ile tracimy bez systemu CRM?

Jeżeli jesteś gotowy, to poniżej prosimy wprowadzić swoje dane.
Uwaga: wszystkie pola oprócz telefonu są wymagane.

Imię i nazwisko
Stanowisko
Firma
E-mail biznesowy 
Telefon
Adres e-mail oraz pozostałe dane są potrzebne do przesłania raportu z analizy. Nie będą one nigdy używane do innych celów, niż sprawy dotyczące OptimaSales, ani przekazywane osobom trzecim. W każdej chwili możesz się wypisać z naszej bazy.

Dla przykładu. Załóżmy, że system CRM będzie użytkowany w małej firmie (10 użytkowników - 6 to osoby odpowiedzialne za sprzedaż, 2 za marketing + 1 serwisant oraz menadżer). Klientami firmy są przedsiębiorstwa i osoby prywatne. Firma kontaktuje się z nimi bezpośrednio (telefon, e-mail, spotkania, kampanie).

Możesz zostawić tak jak jest i skorzystać z poniższych domyślnych danych.

Natomiast jeżeli chcemy wprowadzić własne dane o liczbie użytkowników korzystających z oprogramowania CRM, to poniżej wprowadzamy ich liczbę w zależności od ich obszaru działania w Twojej firmie. Dodatkowo należy również wprowadzić średnią stawkę godzinową pracy lub przyjąć domyślnie wprowadzoną.

Liczba użytkowników wg obszaru:

Osoby w sprzedaży
Osoby w marketingu
Osoby w serwisie i reazlizacji
Osoby zarządzające (menadżerowie)
Suma liczby użytkowników*
Średnia stawka godzinowa [zł]*  

* te pola są wymagane oraz muszą być większe od zera

W poniższej tabeli zaprezentowaliśmy różnice w czasie potrzebnym do wykonania najczęściej występujących w małych i średnich firmach operacji (działań) oraz ich średnią ilość w ciągu miesiąca, a także wynikające z tego potencjalne oszczędności.

Poniższe dane, to dane przykładowe dla 10 użytkowników przygotowane na podstawie używania oprogramowania:
Lp. Operacje (działania) Czas potrzebny do wykonania bez systemu CRM  Czas potrzebny do wykonania z systemem CRM  Liczba zdarzeń w ciagu miesiąca Oszczędności (w minutach w miesiącu)
1 Przygotowanie standardowej oferty
2 Odszukanie danych teleadresowych klienta
3 Planownie działań wraz z alarmem
4 Analiza historii kontaktów z klientem
5 Odnalezienie dokumentu, notatki związanego z klientem
6 Wykonanie follow-up do otwartych spraw handlowych
7 Przygotowanie listy klientów spełniających określone warunki
8 Przygotowanie e-mailingu do grupy wybranych odbiorców
9 Przyjęcie zgłoszenia i jego rozpatrzenie i monitoring
10 Przygotowanie tygodnowego raportu z wykonania pracy
11 Analiza sytuacji w dziale handlowym
12
Liczba zaoszczędzonych minut pracy [min]:
Współczynik korekty [%] 
Liczba zaoszczędzonych godzin pracy [h]:
Liczba użytkowników (określona w kroku 2):

Uwaga: Przed wysłaniem zaznacz opcję, że nie jesteś robotem.


Oświadczam, że akceptuje regulamin usługi i politykę prywatności.