Czy zakup i wdrożenie CRM będzie opłacalne dla Twojej firmy?

  Odpowiedź na to pytanie jest z pozoru bardzo prosta: należy porównać koszty inwestycji w CRM z korzyściami jakie dzięki niemu możemy osiągnąć.

  W praktyce jest to jednak niezmiernie trudne, bowiem wielu korzyści nie da się przeliczyć na pieniądze.

  Jednak na następnych stronach spróbujemy to wspólnie zrobić. Przeanalizujemy jakie mogą być koszty i zyski z wdrożenia CRM dla małej lub średniej wielkości firmy.


  Prosimy o podanie swoich danych do kontaktu

  Na podane dane, zostanie przesłany e-mail z raportem analizy opłacalności.

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Firma

  E-mail biznesowy 

  Telefon  (opcjonalnie)

  Analiza dostarczy odpowiedzi na poniższe pytania:
  • Czy warto wdrożyć program CRM?

  • Ile godzin czasu zaoszczędzimy z systemem CRM?

  • Ile tracimy bez systemu CRM?

  Poufność danych

  Adres e-mail oraz pozostałe dane są potrzebne do przesłania raportu z analizy. Nie będą one nigdy używane do innych celów niż sprawy dotyczące OptimaSales CRM, ani przekazywane osobom trzecim.
  W każdej chwili możesz się wypisać z naszej bazy.

  Informacje na temat użytkowników

  Należy wprowadzić liczbę użytkowników wg obszaru i średnią stawkę godzinową.

  Osoby w sprzedaży

  Osoby w marketingu

  Osoby w serwisie i reazlizacji

  Osoby zarządzające (menadżerowie)

  Suma liczby użytkowników*

  Średnia stawka godzinowa [zł]*  

  * te pola są wymagane oraz muszą być większe od zera

  Opis


  Przykład. Załóżmy, że system CRM będzie użytkowany w małej firmie (10 użytkowników - 6 to osoby odpowiedzialne za sprzedaż, 2 za marketing + 1 serwisant oraz menadżer). Klientami firmy są przedsiębiorstwa i osoby prywatne. Osoby z tej firma kontaktują się z nimi bezpośrednio (telefon, e-mail, spotkania, kampanie).

  Uwaga: Wprowadzone dane po lewej są danymi domyślnymi, z powyższego przykładu. Można je dowolnie modyfikować.


  Zlecamy wprowadzić własne dane, które lepiej odwzorują Twoją rzeczywistość. A więc w polach po lewej, należy wpisać liczbę użytkowników korzystających z oprogramowania CRM. Podając liczbę użytkowników uwzględnijmy podziała na obszary w jakich pracują w Twojej firmie. Następnie wprowadzamy naszą średnią stawkę godzinową pracy lub przyjmujemy domyślnie wprowadzoną.

  Kalkulacja czasu operacji

  Tabela prezentuje różnice w czasie potrzebnym do wykonania najczęściej występujących w małych i średnich firmach operacji (działań) oraz ich średnią liczbę w ciągu miesiąca, a także wynikające z tego potencjalne oszczędności.

  Przykładowe dane dla 10 użytkowników zostały opracowane na podstawie używania oprogramowania:  

  Lp.

  Operacje (działania)

  Czas potrzebny do wykonania bez systemu CRM 

  Czas potrzebny do wykonania z systemem CRM 

  Liczba zdarzeń w ciągu miesiąca

  Oszczędności (w minutach w miesiącu)

  1

  Przygotowanie standardowej oferty

  2

  Odszukanie danych teleadresowych klienta

  3

  Planownie działań wraz z alarmem

  4

  Analiza historii kontaktów z klientem

  5

  Odnalezienie dokumentu, notatki związanego z klientem

  6

  Wykonanie follow-up do otwartych spraw handlowych

  7

  Przygotowanie listy klientów spełniających określone warunki

  8

  Przygotowanie e-mailingu do grupy wybranych odbiorców

  9

  Przyjęcie zgłoszenia i jego rozpatrzenie i monitoring

  10

  Przygotowanie tygodnowego raportu z wykonania pracy

  11

  Analiza sytuacji w dziale handlowym

  12


  Liczba zaoszczędzonych minut pracy [min]:

  Współczynik korekty [%] 

  Liczba zaoszczędzonych godzin pracy [h]:

  Liczba użytkowników (określona w kroku 2):

  Oświadczam, że akceptuje regulamin usługi i politykę prywatności.