Czy zakup i wdrożenie CRM będzie opłacalne dla Twojej firmy?

  Odpowiedź na to pytanie jest z pozoru bardzo prosta: należy porównać koszty inwestycji w CRM z korzyściami jakie dzięki niemu możemy osiągnąć.

  W praktyce jest to jednak niezmiernie trudne, bowiem wielu korzyści nie da się przeliczyć na pieniądze.

  Jednak na następnych stronach spróbujemy to wspólnie zrobić. Przeanalizujemy jakie mogą być koszty i zyski z wdrożenia CRM dla małej lub średniej wielkości firmy.

  Prosimy o podanie swoich danych do kontaktu

  Na podane dane, zostanie przesłany e-mail z raportem analizy opłacalności.

  Imię i nazwisko
  Stanowisko
  Firma
  E-mail biznesowy 
  Telefon  (opcjonalnie)
  Analiza dostarczy odpowiedzi na poniższe pytania:
  • Czy warto wdrożyć program CRM?
  • Ile godzin czasu zaoszczędzimy z systemem CRM?
  • Ile tracimy bez systemu CRM?
  Poufność danych

  Adres e-mail oraz pozostałe dane są potrzebne do przesłania raportu z analizy. Nie będą one nigdy używane do innych celów niż sprawy dotyczące OptimaSales CRM, ani przekazywane osobom trzecim.
  W każdej chwili możesz się wypisać z naszej bazy.

  Informacje na temat użytkowników

  Należy wprowadzić liczbę użytkowników wg obszaru i średnią stawkę godzinową.

  Osoby w sprzedaży
  Osoby w marketingu
  Osoby w serwisie i reazlizacji
  Osoby zarządzające (menadżerowie)
  Suma liczby użytkowników*
  Średnia stawka godzinowa [zł]*  

  * te pola są wymagane oraz muszą być większe od zera

  Opis

  Przykład. Załóżmy, że system CRM będzie użytkowany w małej firmie (10 użytkowników - 6 to osoby odpowiedzialne za sprzedaż, 2 za marketing + 1 serwisant oraz menadżer). Klientami firmy są przedsiębiorstwa i osoby prywatne. Osoby z tej firma kontaktują się z nimi bezpośrednio (telefon, e-mail, spotkania, kampanie).

  Uwaga: Wprowadzone dane po lewej są danymi domyślnymi, z powyższego przykładu. Można je dowolnie modyfikować.

  Zlecamy wprowadzić własne dane, które lepiej odwzorują Twoją rzeczywistość. A więc w polach po lewej, należy wpisać liczbę użytkowników korzystających z oprogramowania CRM. Podając liczbę użytkowników uwzględnijmy podziała na obszary w jakich pracują w Twojej firmie. Następnie wprowadzamy naszą średnią stawkę godzinową pracy lub przyjmujemy domyślnie wprowadzoną.

  Kalkulacja czasu operacji

  Tabela prezentuje różnice w czasie potrzebnym do wykonania najczęściej występujących w małych i średnich firmach operacji (działań) oraz ich średnią liczbę w ciągu miesiąca, a także wynikające z tego potencjalne oszczędności.

  Przykładowe dane dla 10 użytkowników zostały opracowane na podstawie używania oprogramowania:  
  Lp. Operacje (działania) Czas potrzebny do wykonania bez systemu CRM  Czas potrzebny do wykonania z systemem CRM  Liczba zdarzeń w ciągu miesiąca Oszczędności (w minutach w miesiącu)
  1 Przygotowanie standardowej oferty
  2 Odszukanie danych teleadresowych klienta
  3 Planownie działań wraz z alarmem
  4 Analiza historii kontaktów z klientem
  5 Odnalezienie dokumentu, notatki związanego z klientem
  6 Wykonanie follow-up do otwartych spraw handlowych
  7 Przygotowanie listy klientów spełniających określone warunki
  8 Przygotowanie e-mailingu do grupy wybranych odbiorców
  9 Przyjęcie zgłoszenia i jego rozpatrzenie i monitoring
  10 Przygotowanie tygodnowego raportu z wykonania pracy
  11 Analiza sytuacji w dziale handlowym
  12

  Liczba zaoszczędzonych minut pracy [min]:

  Współczynik korekty [%] 
  Liczba zaoszczędzonych godzin pracy [h]:
  Liczba użytkowników (określona w kroku 2):

  Oświadczam, że akceptuje regulamin usługi i politykę prywatności.