• Firmy borykają się z różnymi problemami w obsłudze klienta przed wdrożeniem systemu klasy CRM. Każda działalność mogłaby z pewnością wymienić co najmniej kilka przykładów sytuacji, które wymagały skuteczniejszego zarządzania relacjami z klientami. Dlatego wdrożenia CRM powinny przede wszystkim wykorzystywać praktyki CRM do rozwiązywania tych problemów oraz osiągać odpowiednie korzyści.
 • System CRM to jedynie narzędzie do realizacji tego celu. Prostota i elastyczność takiego systemu również nie jest tu bez znaczenia, bo kto chce wdrażać system przez roku lub dwa mając z tyłu głowy, że w praktyce wiele wdrożeń jest nieudanych i jeszcze za to sporo zapłacić.
 • W związku z tym proponujemy rozważyć system, który jest elastycznym, czytelnym narzędziem wspierającym trzy kluczowe obszary (marketing, sprzedaż, realizację i serwis). OptimaSales CRM to wystarczająco proste narzędzie dla każdego zespołu, a za razem wystarczająco wyrafinowane narzędzie dla prawie każdej firmy. Poniżej przykłady wdrożeń.
optimasales crm demo

Wdrożenie CRM - przykład A


Najważniejsze problemy przed wdrożeniem praktyk CRM

 • słaba obsługa klienta w praktyce mająca negatywne odzwierciedlenie w wynikach firmy
 • brak wskaźników mierzalnych efektywność marketingu i sprzedaży
 • brak systemu wymiany informacji
 • brak kontroli pracy handlowców
 • brak współpracy między działami
 • handlowcy obciążeni działaniami obniżającymi efektywność


Wykorzystanie praktyk CRM do rozwiązania problemu

W celu skutecznego i sprawnego zniwelowania narastających problemów oraz usunięcia ich źródła zaproponowano opisane poniżej przykłady rozwiązań, wykorzystujących w praktyce systemy zarządzania relacjami z klientami. Najwyższe kierownictwo firmy przyjęło następujące założenia do wprowadzenia praktyk CRM (wdrożenia crm), które zostały wsparte rozwiązaniem OptimaSales.:

 • stworzenie centralnego systemu informacji nt. klientów i kampanii marketingowych w praktyce obejmującego wszystkie możliwe sfery i dostępnego dla wybranych zespołów pracowników
 • stworzenie systemu wymiany informacji między pracowaniami, działami i oddziałami firmy


W firmie przyjęto zupełnie nowe podejście do klienta:

 • zindywidualizowano obsługę
 • przypisano klientów poszczególnym handlowcom wyposażonym w dostęp do systemu crm (w praktyce działającego jako niezawodne wsparcie w każdym zadaniu) dostarczający wszelkich informacji na ich temat (dane o firmie, osobach kontaktowych, historia kontaktów i prowadzonych spraw handlowych, historia wydarzeń serwisowych
 • zautomatyzowano raportowanie i planowanie, co uwolniło przedstawicieli handlowych od nieproduktywnych dla nich działań, których przykłady wymieniono wcześniej
 • uproszczono wewnętrzne procedury – w praktyce dzięki systemowi OptimaSales osiągnięto jednolity sposób obsługi klientów (zdefiniowano procesy sprzedaży, serwisu i realizacji)
 • zintensyfikowano kontakty z klientami w zakresie przekazywania kluczowych dla nich informacji o produktach i usługach
 • polepszono przygotowani do wizyt u klientów
 • poprzez wdrożenie CRM w praktyce ulepszono organizację pracy i zwiększono oszczędność czasu
 • przyjęto zasadę, iż firma nie prowadzi działań promocyjnych, sprzedażowych jeżeli nie potrafi zmierzyć ich efektywności
 • do systemu wprowadza się również wszelkie informację nt. prowadzonych spraw sprzedażowych (wśród przykładów można wskazać chociażby ich status, etap, prawdopodobną datę zamknięcia, wartość, osoby wypływające na decyzję itp.) co zdecydowanie ułatwia koordynację i realizację prowadzonych sprawa sprzedażowych
 • dzięki wdrożeniu systemów zarządzania relacjami z klientami poprawiła się komunikacja pomiędzy osobami z działu marketingu, sprzedaży oraz realizacji i serwisu co wpłynęło na efektywniejszą obsługę klientów oraz ich zadowolenie

Wdrożenie CRM - przykład B


Najważniejsze problemy przed wdrożeniem praktyk CRM

 • niesatysfakcjonujący przychód na jednego klienta
 • brak zindywidualizowanej obsługi
 • brak analizy zachowań klientów


Wykorzystanie praktyk CRM do rozwiązania problemu

Aby usprawnić funkcjonowanie oraz zwiększyć wydajność i rentowność, firma zdecydowała się wykorzystać w praktyce nowoczesne systemy CRM. Przykłady zastosowanych działań miały skupić się na ułatwieniu kontaktu z kontrahentami. Postanowiono wdrożyć praktyki, które umożliwiłyby tworzenie bardziej efektywnych i osobistych więzi z klientem oraz monitorowanie, kontrolę i zarządzanie relacjami we wszystkich punkach kontaktu klienta z firmą. A więc:

 • w tym celu rozpoczęto szczegółową analizę zachowań poszczególnych klientów i ich zindywidualizowanego profilowania
 • na tej podstawie kierowane do poszczególnych klientów oferty nabrały bardziej zindywidualizowanego charakteru i bardziej odzwierciedlały ich potrzeby
 • po wdrożeniu CRM w praktyce do komunikacji marketingowej zaczęto wykorzystywać preferowane przez poszczególnych klientów media (spersonalizowaną formę kontaktu) jak listy, e-maile, strony www, rozmowy telefoniczne, a nawet rozpoczęto informowanie klientów o nowych produktach za pomocą SMS, więcej tutaj…
 • zindywidualizowane podejście do klientów oraz szczegółowa analiza wszystkich wydarzeń związanych z komunikacją umożliwiła identyfikację najlepszych klientów oraz znalezienie przykładów najskuteczniejszych środków promocji
 • najlepszym klientom zaproponowano do wstąpienia tzw. klubów gdzie wdrożono specjalne programy lojalnościowe
 • identyfikacja przykładów najlepszych środków promocji przyczyniła się do zwiększenia rentowności komunikacji marketingowej i wyeliminowania działań mało produktywnych

Wdrożenie CRM - przykład C


Najważniejsze problemy przed wdrożeniem praktyk CRM

 • znaczny wzrost klientów na kwartał, co w praktyce utrudnia sprawną komunikację
 • dynamicznie rosnąca liczba „wydarzeń serwisowych”
 • ogromna liczba informacji o klientach
 • kilka niezintegrowanych systemów komputerowych zawierających dane o klientach (inne systemy dla działu marketingu, sprzedaży, serwisu)
 • niewygodny system informatyczny
 • rosnące niezadowolenie klientów z pogarszającej się obsługi


Wykorzystanie praktyk CRM do rozwiązania problemu

Dzięki wdrożeniu w praktyce systemów zarządzania relacjami z klientami CRM możliwe było znalezienie przykładów rozwiązań kłopotliwej sytuacji i zidentyfikowanie źródeł problemów. Firma nie mogąc zapanować nad szybkim przyrostem informacji o klientach postanowiła zreorganizować się i inaczej podejść do obsługi klienta. Podstawą było wdrożenie jednolitego systemu gromadzenia i udostępniania informacji o klientach. W związku z tym:

 • jednolity system wprowadzono w działach marketingu, sprzedaży i serwisu. Stał się on również podstawą informacji marketingowej,
 • dzięki lepszemu i szybszemu dostępowi do informacji o klientach udało się polepszyć jakość obsługi posprzedażnej i mimo ciągle rosnącej liczby klientów utrzymać zatrudnienie w działach obsługi posprzedażnej na tym samym poziomi,
 • w praktyce szybki dostęp do aktualnej informacji o klientach spowodował również, iż handlowcy mogli bardziej skutecznie ich obsługiwać, nie mówiąc o zadowoleniu klientów, którzy otrzymywali każdą żądaną informację na czas,
 • analiza zebranych wcześniej licznych przykładów zgłoszeń serwisowych dowiodła, że większość czasu zabiera obsługa jednego produktu, to oczywiście spowodowało wyeliminowanie wad tego produktu,
 • śledzenie informacji o źródłach pozyskania przez klientów informacji nt. produktów umożliwiło ograniczenie używanych środków promocji do tych najbardziej efektywnych.

Podsumowanie


Powyższe przykłady pokazują
, że można wdrożyć koncepcję CRM w firmie, a narzędzie klasy CRM powinno wspierać kluczowe obszary tj.: marketing, sprzedaż oraz realizację i serwis w każdej firmie oraz być prosty w użyciu i jednocześnie elastycznym na zmiany.

A także pozwalać zarządzać i być centralnym źródłem danych o klientach w oparciu o jedną bezpieczną bazę danych z cyklicznymi mechanizmami archiwizacji. OptimaSales zastosowany w praktyce CRM może być takim rozwiązaniem u Ciebie. Opierając się na zaprezentowanych przykładach oraz ich rozwiązaniach, błyskawicznie przekonasz się, jak wiele możesz zyskać, korzystając z naszych usług za jedyne 49 lub 75 zł miesięcznie.