• Pulpity służą do szybkich analiz i prognoz dzięki którym znacząco mogą przyczynić się do tego aby zwiększyć wydajność firmy. Dostęp do informacji nt. kluczowych wskaźników KPI pomaga menadżerowi i użytkownikom skoncentrować swoje wysiłki na działaniach, które mają największy wpływ i są zgodne z strategią firmy,
  • Pulpit Menadżera w zasadniczy sposób wspiera menadżera w procesie szybkich prognoz, analiz dot. całego zespołu. Natomiast Pulpit użytkownika wspiera danego użytkownika w zakresie tylko jego działań i w obszarze którym się zajmuje oraz pokazuje wyniki użytkownika na tle zespołu,
  • Pulpit i Pulpit Menadżera jest dostarczany jako opcja, moduł dodatkowy, nie występują w konfiguracji podstawowej programu
  • Pulpit pozwala na definiowanie planów sprzedażowych oraz wskaźników skuteczności i konwersji oraz średnich wartości lub ich automatyczne wyliczanie dla wybranego użytkownika
  • Pulpit zawiera i wyświetla dane dotyczące lejka sprzedaży w sposób dynamiczny dla wybranych użytkowników, zespołu oraz porównywanie dwóch różnych lejków aby szybko porównać i wyciągnąć wnioski
  • Dostępne są wykresy i wskaźniki dla działań/aktywności dla wybranego użytkownika na tle zespołu lub dla całego zespołu
  • Szybko można zobaczyć plany, prognozy, wskaźniki dla wybranego użytkownika na tle zespołu lub dla całego zespołu
  • Można również prognozować wartości lejka sprzedaży dla wybranego użytkownika, czyli czy, kiedy i ile % planu sprzedaży wykona w określonym czasie
  • W pulpicie dostępny jest widok 360 dla wybranego użytkownika na tle całego zespołu wraz z podsumowaniem dla marketingu i sprzedaży