Wybierz jeden z pakietów lub

317
+
INSTALACJE I WDROŻENIA
93
%
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
82
%
KLIENCI Z POLECENIA

Zakup pakietu, to zakup z rabatem (15, 25, 35%). Pakiet zawiera składniki, które pozwalają łączyć siły osób:
w marketingu, sprzedaży oraz realizacji i serwisie.

Pakiet dla 5 użytkowników
PLN65użytk. OS/m-c
Leady, kontakty handlowe
Import CSV, GUS, bez limitu
Sprawy i oferty handlowe
Cenniki, wysyłka, monitoring, bez limitu
Działania, kalendarz grupowy
Historia, notatki, załączniki, etykiety
Integracja z e-mail
Dowolny program pocztowy
Kampanie marketingowe
Bez limitu, moduł dla 1 użytkownika
Serwis i realizacje
Bez limitów w zespole, moduł dla 1 użytkownika
Pomoc i wsparcie
E-mail, Telefon, Baza Wiedzy 24/7
Pakiet dla 10 użytkowników
PLN62użytk. OS/m-c
Leady, kontakty handlowe
Import CSV, GUS, bez limitu
Sprawy i oferty handlowe
Cenniki, wysyłka, monitoring, bez limitu
Działania, kalendarz grupowy
Historia, notatki, załączniki, etykiety
Integracja z e-mail
Dowolny program pocztowy
Kampanie marketingowe
Bez limitu, moduł dla 1 użytkownika
Serwis i realizacje
Bez limitów w zespole, moduł dla 1 użytkownika
Pulpit Menadżera
Plany, Prognoza, Analizy, Lejki, moduł dla 1 użytkownika
Pomoc i wsparcie
E-mail, Telefon, Baza Wiedzy 24/7
Pakiet dla 15 użytkowników
PLN59użytk. OS/m-c
Leady, kontakty handlowe
Import CSV, GUS, bez limitu
Sprawy i oferty handlowe
Cenniki, wysyłka, monitoring, bez limitu
Działania, kalendarz grupowy
Historia, notatki, załączniki, etykiety
Integracja z e-mail
Dowolny program pocztowy
Kampanie marketingowe
Bez limitu, moduł dla 2 użytkowników
Serwis i realizacje
Bez limitów w zespole, moduł dla 2 użytkowników
Pulpit Menadżera
Plany, Prognoza, Analizy, Lejki, moduł dla 2 użytkowników
Pomoc i wsparcie
E-mail, Telefon, Baza Wiedzy 24/7
POZNAJ NASZE

WYRÓŻNIKI

Według opinii wielu użytkowników system posiada wysoką praktyczną użyteczność
w przyjaznej oprawie.

Kontakty (leady, osoby, firmy, dostawcy, partnerzy)

 • Zarządzanie różnym typem kontaktów (leady, klienci, partnerzy, dostawcy, konkurenci)
  wraz z historią wg. siatki uprawnień
 • Segmentacja kontaktów wg różnych kryteriów
 • Pokazywanie klientów na mapie w Google
 • Zarządzanie kwalifikacją i konwersją leadów
 • Zbieranie leadów z formularzy na różnych stronach
 • Automatyczne pobieranie danych z GUS
  lub import wraz z ochroną przez duplikatami bazy klientów
 • Łatwa praca z wieloma klientami poprzez możliwość
  otwieranie wielu kart osób i firm
 • Szybkie i łatwe podsumowanie danych klienta np. kiedy był ostatni kontakt,
  a kiedy następny, ile od nas kupił lub nie
 • Grupowanie, wyszukiwanie i filtrowanie listy kontaktów
  wg różnych kryteriów wraz etykietowaniem
 • Własne widoki danych klientów wg preferencji użytkownika

Sprawy i oferty handlowe, cenniki i katalogi produtków

 • Łatwe i szybkie przygotowywanie ofert handlowych w oparciu
  o własne cenniki lub katalogi produktów
 • Oferty wielo-wariantowe i wielo-walutowe w różnych językach
 • Wysyłanie multimedialnych ofert handlowych wg własnych wzorów szablonu
 • Monitoring wysłanych ofert handlowych
 • Duplikowanie ofert ułatwia i przyspiesza przygotowanie oferty
 • Szybka analiza z kim, na jakim etapie, za jaką wartość i jak długo jest prowadzona sprawa handlowa
 • Aktywność handlowa: z kim się kontaktowałem (e-mail, tel) lub nie w danej sprawie
  lub kiedy nastąpi kolejny kontakt wraz z grupowaniem
 • Proste i zaawansowane filtrowanie, grupowanie, etykietowanie pomocne
  przy różnych zestawieniach i analizach
 • Własne widoki danych dot. spraw np.: kiedy podejmą klienci decyzję, jakie sprawy są zagrożone,
  które sprawy są zyskowne itd.
  wg różnych preferencji użytkownika

Kalendarz grupowy, działania, alarmy, historia, notatki załączniki

 • Planowanie różnych typów działań z opisem, załącznikami wraz z alarmem ekranie lub z powiadomieniem e-mail
 • Szybka i łatwa rejestracja historii i notatek z rozmów przychodzących wraz z planowaniem następnego kroku
 • Przejrzysta prezentacja zaplanowanych działań w kalendarzu: dziennym, tygodniowym, miesięcznym wg kolorów użytkowników
 • Integracja z dowolnym kalendarzem poprzez wysyłanie i odbieranie zaproszeń na spotkania i nie tylko
 • Planowanie i prezentacja trasy dojazdu na spotkania w Google Map
  wraz z wysyłka na telefon
 • Zarządzanie działaniami wg zasady ważne-pilne, ważne-nie pilne
 • Delegowanie działań wraz z filtrowaniem np. kto mi lub komu ja coś zaplanowałem do wykonania
 • Planowanie działań na podstawie przychodzącego e-mail wraz treścią
 • Prosta prezentacja danych co, kto i kiedy ma zaplanowane lub wykonał z jakim klientem i w jakiej sprawie w jakim okresie

E-mail, integracja z dowolnym programem pocztowym

 • Integracja bazy klientów z dowolnym programem pocztowym np. MS Outlook, ThunderBird, Gmail, Mail itd.
 • Użytkownik pracuje na ulubionym programem pocztowym wraz z automatycznym zapisem e-mail wraz z treścią
  i załącznikami w karcie klienta, sprawy, zgłoszenia
 • Wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail w oparciu o własne szablony
 • Planowanie na podstawie przychodzącego kolejnych działań w kalendarzu lub ich delegacja w zespole
 • Szybki dostęp do pełnej korespondencji e-mail z danym klientem z możliwością wyszukiwania w treści po słowie kluczowym
 • Nadawanie dowolnych etykiet poszczególnym e-mailom w celu ich szybkiego, późniejsze odnalezienia
 • Grupowanie i filtrowanie e-mail wg różnych kryteriów dzięki temu od razu wiem komu odpisałem w jakiej sprawie, a w jakiej jeszcze nie

Marketing, kampanie e-mail, wysyłki, analiza wskaźnikowa

 • Wykorzystując mechanizmy kwalifikacji i konwersji można skutecznie i efektywnie połączyć pracę osób z marketingu
  z działem handlowym
 • W module marketingu jest brak jakichkolwiek limitów dla kampanii marketingowe w zakresie ilości wysyłek, odbiorców,
  kont pocztowych czy prowadzonych kampanii – w ramach jednej stałej ceny
 • Przy pomocy tego modułu w skuteczny i efektywny sposób można zrealizować prostą lub wieloetapową
  oraz spersonalizowaną kampanię e-mail
 • Wszelkie kampanie można wykonać z poziomu jednej bazy klientów bez potrzeby eksportów i importów
  pomiędzy różnymi programami
 • Dostęp do wielu opcji do tworzenia grupy docelowej na podstawie prostego i wielopoziomowego filtrowania kontaktów
  wraz z grupowaniem, a więc precyzyjne targetowanie odbiorców (leadów, klientów)
 • Spersonalizowana komunikacja z klientami jest w oparciu o dopasowane szablony (własne lub wbudowane)
  dla wybranych typów kampanii
 • Wysyłki są realizowane wg ustalonych interwałów czasowych przez użytkownika
 • Kampanie są realizowane zgodnie z RODO, a odbiorca ma w każdym momencie możliwość wypisania się z danej kampanii
 • Szybka informacja o tym jakie produkty i usługi oraz w jakich cenach proponowaliśmy w ramach danej kampanii
  opatrzonej jej własnym kodem promocyjnym
 • Analizy wysyłek i wyciągania z nich wniosków w oparciu o najważniejsze wskaźniki tj. współczynnik otwarć maili (Open Rate), współczynnik kliknięć (Click Through Rate), współczynnik kliknięć do otwarć (Click to Open Rate), które określają skuteczność mailingów
 • Monitoring budżetu kampanii, czyli na bieżąco widzisz procent jego realizacji oraz ROI
 • Tak jak obecni użytkownicy, również i Ty możesz efektywnie realizować swoje pomysły sprzedażowe, reklamowe
  czy wizerunkowe uruchamiając w tym module swoje kampanie

Serwis i realizacje, działania po-sprzedażowe

 • Moduł serwisu i realizacji po-sprzedażowych ułatwia integrację osób z działu handlowego z działem serwisu i realizacji,
  tym samym zapewniają sprawny przepływ pracy
 • Moduł pozwala monitorować i przechowywać informacje o sprzedanych produktach (co klient zakupił i co posiada),
  rejestrować zgłoszenia i zarządzać umowami serwisowymi
 • Łatwo dzięki modułowi zarejestrujemy, zlecimy i zarządzimy różnymi typami zgłoszeń, umów oraz produktów
  i systemów serwisowanych na różnych obiektach klienta
 • W module są także dostępne mechanizmy powiadomień i monitorowania, które informują na bieżąco zespół
  oraz klienta o postępie wykonywanych prac
 • W tym module możemy również wykonać różne profesjonalne wyceny dot. usług, materiałów i części zamiennych
  oraz rozliczać nasze umowy z klientem
 • Dzięki wbudowanym szablonom możemy wysłać do klienta przygotowane wycenę wg stawek oraz zestawienie kosztów
  z wykonywanych usług serwisowo-naprawczych
 • Znajdziemy w nim również mechanizmy przypominania o przeterminowanych zgłoszeniach na e-maila i na ekranie,
  a także całościowy wgląd w historię interakcji z każdym klientem zgodnie z ustawionymi uprawnieniami użytkownika
 • Dostępna jest również pełna informacja o naprawach, przeglądach w karcie wybranego produktu serwisowego,
  czyli tzw. karta “choroby” produktu serwisowego
 • Moduł serwisu dzięki gotowym zestawieniom pozwala na szybkie rozliczanie wg. stawek
  i podsumowanie wszelkich prac osób z działu technicznego

Pulpit menadżera, analizy, prognozy, lejki sprzedaży i marketingu

 • Pulpit (dashboard) menadżera oraz użytkownika to graficzne analizy ad-hoc
  oraz 360 wgląd we współpracę działu marketingu i sprzedaży
 • Dzięki pulpitom raportowanie, które zabiera tak dużo czasu staje się szybkie
  i przyjemne, bo wszelkie analizy są dostępne od ręki
 • Przy pomocy tego modułu kierownictwo oraz dany opiekun uzyskują realny obraz pracy z klientami
  w ramach danego zespołu sprzedażowego i serwisowego
 • W module do wczesnego wykrywania „chorób lejka” możemy wykorzystać dynamiczne zmieniający się kształt lejka sprzedaży.
  Dzięki temu mamy szansę zareagować z wyprzedzeniem
 • Analiza, wnioskowanie i prognozowanie przy pomocy Pulpitów jest łatwiejsza, bo na bieżąco pokazuje czy coś działa,
  czy jednak są potrzebne zmiany w działaniach
 • Szybko możemy uzyskać natychmiastową pomoc w kontekście prognozowania ilości i wartości całego lejka sprzedaży
  aby zrealizować wyznaczony plan
 • Na podstawie kluczowych wskaźników (wskaźnikowi konwersji leadów, skuteczności handlowej,
  długości cyklu sprzedaży, średniej wartości wygranej sprawy, utraty klientów) otrzymujemy komplet informacji
  na temat jak działa nasza maszyna sprzedażowa w wybranym obszarze
 • Mając dostęp do rzeczywistych danych możemy szybko się zorientować czy plany sprzedażowe poszczególnych osób
  w dziale handlowym nie są zagrożone

Pomoc i wsparcie (tel i e-mail, Baza Wiedzy 24/7) oraz bezpieczeństwo

 • Indywidualna pomoc i wsparcie w zakresie wykorzystania systemu w działalności użytkownika
  przez e-mail, telefon
 • Dostęp do bazy wiedzy z materiałami wspierającymi użytkownika
 • Usługa Optima Sales CRM to specyficzny outsourcing w ramach którego zapewniamy
  oprogramowanie i przejmujemy na siebie znaczną część obowiązków twojej firmy,
  a obecni klienci oszczędzają znacznie na kosztach
 • Szyfrowany, bezpieczny dostęp (z opcją VPN) do programu przez przeglądarkę internetową
 • Archiwizacja danych: codzienna, do 3 dni wstecz
 • Bezpieczne logowanie oraz czasowe blokowanie IP przy wrogich próbach logowania
 • Brak przerwy w dostępie do danych na poziomie 97,5%