• Moduł zamówienia służy do prostego i łatwego tworzenia z ofert wygranych zmówień od klientów. Dzięki temu użytkownik nie musi przepisywać danych pomiędzy różnymi programami.
  • Przy pomocy karty zamówienia oraz listy zamówień użytkownik może w prosty sposób zarządzać zamówieniami poprzez monitorowanie statusów. A w karcie danego klienta w odpowiedniej zakładce od razu widzi zamówienia związane z tym klientem. Dzięki temu w różnych miejscach i pod różnym kątem widzimy co się z naszymi zamówieniami.
  • Zamówienia od klienta mogą być wysyłane pojedynczo lub zbiorczo do wybranych klientów na podstawie własnych, wcześnie dowolnie przygotowanych szablonów zamówień (logo, kolorystyka, układ itd.).
  • Moduł zamówienia i faktury jest dostarczany jako opcja zwiększająca podstawową funkcjonalność programu. Nie występują w konfiguracji podstawowej OptimaSales CRM.
  • Po otrzymaniu zamówienia od klienta w programie można w bardzo szybki sposób utworzyć zamówienie do dostawcy. Zamówienia do dostawcy są tworzone na podstawie kodów dostawcy.
    A więc z jednego zamówienia od klienta (może być w nim wiele różnych produktów od różnych dostawców) z automatu tworzone są zamówienia do dostawcy, jedno lub wiele.
  • Zamówienia od klienta (ZOK) i zamówienia do dostawcy (ZDD) posiadają własne, oddzielne numerowanie, które może przyjąć odpowiedni format. Zgodnie z potrzebą użytkownika.
  • Zamówienia do dostawcy, tak jak zamówienia od klienta, posiadają własne karty ze szczegółami oraz listy. Dzięki temu można nimi łatwo zarządzać poprzez grupowanie, filtrowanie.
  • Dzięki zakładce dokumenty powiązane, użytkownik widzi co z czym jest powiązane. Jakie ZOK i ZDD z jaką sprawą handlową i jakimi fakturami. Ułatwia to śledzenie działań po-sprzedażowych.