• Zarządzanie listą i kartą systemów i produktów technicznych wraz z mechanizmami grupowania i wielopoziomowego filtrowania przydatnymi dla osób z działów technicznych
 • Zarządzanie listą zgłoszeń, realizacji wraz z mechanizmami grupowania i wielopoziomowego filtrowania dla osób na nich pracujących
 • Możliwość rejestracji wraz z pełną informacją różnego rodzaju produktów i systemów w karcie klienta, dzięki czemu widzimy co i kiedy oraz za ile klient zakupił i posiada
 • Definiowanie i przypisywanie systemów (np. alarmowych, grzewczych, elektrycznych itp.) wraz z jego elementami i oddzielnych produktów do różnych lokalizacji (adresów obiektów) klienta wraz z czytelną prezentacją i grupowaniem
 • Rejestrowanie i zarządzane różnymi typami zgłoszeniami serwisowymi oraz ich realizacja według wcześnie zdefiniowanych, własnych procesu techniczno-realizacyjno-naprawczych
 • Pełna informacja o naprawach, przeglądach w karcie wybranego produktu serwisowego, czyli tzw. karta „choroby” produktu serwisowego
 • Zarządzanie oraz rozliczanie różnego typu umów serwisowych w oparciu o wykonane zlecenia i zgłoszenia serwisowe
 • Przyjmowanie i wydawanie dokumentów związanych z naprawą, instalacją, montażem produktów na gwarancji, bez gwarancji, do przeglądu
 • Rozliczanie prac serwisowych z klientem i przesyłanie pełnych informacji o kosztach usług serwisowych i części zamiennych, realizacji montażu i naprawy na podstawie wykonanych zgłoszeń przez własny dział techniczny lub zleceń na zewnątrz
 • Łatwe i szybkie wyszukiwanie i filtrowanie niezbędnych informacji o zgłoszeniach i produktach serwisowych dla osób z działu obsługi serwisu, wsparcia technicznego
 • Tworzenie różnego atrybutów i cech potrzebnych dla serwisu i realizacji w oparciu o własne etykiety i wybrane pola
 • Automatyczne mechanizmy powiadamiania klienta na e-maila o postępie prac serwisowych na podstawie danego etapu
 • Możliwość monitorowania postępu prac przez klienta dotyczących jego zgłoszeń serwisowych
 • Planowanie różnego rodzaju działań związanych ze zgłoszeniami i produktami serwisowymi wraz a powiadomieniami na ekranie i na e-maila
 • Przypominanie o przeterminowanych zgłoszeniach na e-maila i na ekranie
 • Całościowy wgląd w historię interakcji z każdym klientem zgodnie z ustawionymi uprawnieniami użytkownika
 • Automatyczne przypisywanie korespondencji e-mail do poszczególnych zgłoszeń
 • Moduł serwisu dzięki gotowym zestawieniom pozwala na szybkie rozliczanie wg. stawek wszelkich prac osób z działu technicznego
 • Moduł ten zapewnia również sprawny przepływ pracy od osób z działu handlowego do działu realizacji po-sprzedażowej czy wsparcia niezależnie od ich lokalizacji