Oferty i kalkulacje handlowe

 • Łatwość tworzenia prostych i złożonych kalkulacje oferty wraz z opisami produktów, obrazkami, odnośnikami do innych stron lub nagrań wideo wprost oprogramowaniu crm
 • Kalkulacje i oferty handlowe tworzone są bezpośrednio w systemie crm wraz z niezbędnymi szczegółami
 • Proste umieszczanie produktów wraz możliwością filtrowania i pełną informacją o cenach w kalkulacji oferty
 • Możliwość tworzenia ofert jedno i wielo-wariantowych w różnych walutach, wielo-opcyjne ofertowanie w crm
 • Automatyczne wyliczanie kluczowych parametrów opłacalności oferty wraz z elastycznym przydzielaniem rabatów dla poszczególnej pozycji w kalkulacji, informacje o rabatach ogólnych dla całego wariantu, a także wyliczanie marży, zysku, narzutu itd.
 • Definiowanie niezbędnych parametrów oferty: termin ważności, sposób i warunki płatności, czas dostawy itd.
 • Własne logo oraz obsługa bankowych kont walutowych na szablonach ofert i dokumentów w programie crm
 • Własny format numerowania spraw, składnia numeru jest definiowana przez użytkownika, zgodnie naszą potrzebą
 • Tworzenie oferty w różnych walutach i językach w oparciu o własne szablony, możliwość wysyłania wprost z programu crm
 • Wysłanie i monitorowanie ofert handlowych wprost z systemu w oparciu gotowe lub własne szablony ofert
 • Automatyczne zapisywanie wysłanych wersji ofert handlowych do klienta z możliwością ich ponownego przeglądania, historia wersji
 • Opcje szybkiego tłumaczenia pozycji w ofercie na różne języki
 • Zerknij jak wygląda kalkulacja sprawy
 • Funkcja duplikuj zawartości całej sprawy lub wybranego wariantu oraz kopiowanie pozycji pomiędzy wariantami
 • Szybkie i łatwe podsumowanie opłacalności ofert handlowych

Lista i karty spraw handlowych

 • Zarządzanie okazjami sprzedażowymi wraz z mechanizmami ich etykietowania w programie crm
 • Zarządzanie listą spraw handlowych (wygrane, przegrane, zawieszone) przy wykorzystaniu filtrów
 • Bezpośredni dostęp do szczegółów sprawy z poziomu listy, bez otwierania karty sprzedaży
 • Karty sprawa wraz z pełną historią, działaniami oraz automatycznie podpinającymi się wiadomościami e-mail
 • Zestawienie danych o sprawach w formie grupowania wraz z podsumowaniem wg różnych kryteriów w systemie crm
 • Tworzenie własnych widoków listy spraw (prywatne i publiczne) np. z kim, kiedy, powód wygrania
 • Łatwa cena wpływ konkurencji na sprawy sprzedażowe (z kim przegrałem i dlaczego) w programie crm
 • Różne grupowanie np.: po terminach ostatniego kontaktu lub e-mail, terminu podjęcia decyzji, wieku sprawy
 • Zobacz i poznaj elementy listy i karty sprawy

Cenniki i katalogi produktów

 • Importowanie cenników (produktów i usług) z formatu CSV wraz z automatycznym mapowaniem kolumn do programu crm
 • Weryfikowanie duplikatów produktów podczas ich importu lub ręcznego tworzenia pojedynczych produktów wraz generowaniem brakujących kodów
 • Lista produktów wraz z przydatnymi mechanizmami grupowania, etykietowania oraz filtrowania (prostego i złożonego) produktów
 • Mechanizm wyszukiwania produktów i usług po dowolnych polach w systemie crm
 • Karta produktu w której znajdują się przydatne informacje o produkcie (nazwa, opisy, linki do zdjęć, filmów, załączniki w różnym formacie itd.) oraz inne pola i zakładki opisujące szczegółowo produkt, usługę
 • Informacje o cenie zakupu, sprzedaży, katalogowej w różnych walutach
 • Określanie ceny promocyjnej wraz z terminem jej obowiązywania
 • Przypisywanie cen specjalnych produktu dla wybranych klientów i partnerów
 • Tworzeni własnych, ogólnych poziomy rabatów (np.: gold, silver, bronze) wraz z przypisywaniem ich do wybranych firm
 • Automatyczna analiza cen (rabaty, cena specjalna, cena promocyjna) podczas tworzenia kalkulacji oferty handlowej dla wybranego klienta
 • Mechanizm przeliczanie cen dla wybranych produktów i usług w crm
 • Mechanizm masowej zmiany wartości dla wybranych pól opisujących produkt
 • Analiza ad hoc dotycząca produktu kto i ile zakupił danego produktu i usługi
 • Automatyczne wyliczanie niezbędnych informacji dot. marży, narzutu, zysku dla produktów
 • Przypisywanie różnych zmieników dla danego produktu
 • Wprowadzanie i opisywanie informacji o konkurencyjnych produktach
 • Eksportowanie cenników produktów i usług dla partnerów
 • Wyznaczanie menadżera produktów
 • Archiwum produktów oraz przenoszenie do kosza wraz z trwałym usuwaniem
 • Poznaj elementy listy produktów i karty produktu