• Własne Logo firmy oraz konta bankowe
  • Dodatkowe pola wraz ze zmianą ich nazw w kratach kontaktu i sprawy, zgłoszeń, produktów, kampanii
  • Definiowanie własnych etykiet dla kontaktów, działań, historii, e-mail, spraw, zgłoszeń, produktów
  • Tworzenie własnych publicznych i prywatnych widoków list kontaktów, działań, historii i spraw, zgłoszeń np.: lista moich najlepszych klientów, lista z kim się ostatnio kontaktowałem, lista delegowanych działań, lek sprzedaży itp.
  • Własne słowniki danych np. stanowisko, branża, powody wygrania, przegrania itd.
  • Własne typy działań wraz z słownikami tematów do definiowania i ikonami
  • Możliwość pracy na rożnych wersjach językowych: polski, angielski, niemiecki
  • Szablony dokumentów ofert oraz wiadomości e-mail
  • Różne zestawienia wraz z możliwością eksportu do dalszej obróbki analitycznej
  • Możliwość odpłatnych, indywidualnych dostosowań aplikacji po dokonanej analizie