Kalendarz grupowy

 • Różne formaty kalendarza: dzienny, tygodniowy, miesięczny
 • Kalendarz zintegrowany z listą dziań
 • Dwukierunkowa integracja z różnymi kalendarzami poprzez zaproszenia e-mail
 • Planowanie działań z poziomu kalendarza w programie crm
 • Podgląd szczegółów działania za pomocą chmurki
 • Udostępniania kalendarza on-line innym osobom
 • Możliwości filtrowania i przeszukiwania zawartości kalendarza
 • Podgląd i zarządzanie kalendarzem grupowym
 • Przypisywanie kolorów do użytkowników w celu lepszej widoczności ich działań w kalendarzu crm
 • Czytelna prezentacja jednodniowych zadań i wielodniowych wydarzeń
 • Zobacz jak wygląda kalendarz

Lista działań i historii, notatki

 • Planowanie różnego typu działań,
 • Planowanie działania z e-maila wraz z jego treścią
 • Definiowanie własnych typów działań w programie crm
 • Wyznaczanie trasy dojazdu do klienta w serwisie Google Maps
 • Duplikowanie działań dla powtarzających się czynności
 • Wyszukiwanie kontaktów w oknie działania, historii i notatki
 • Delegowanie działań dla wybranych użytkowników
 • Ławy dostęp do szczegółów działania z poziomu list, bez otwierania okna
 • Planowanie następnego kroku z poziomu okna zakańczania działania
 • Delegowanie i planowanie kolejnych działań z e-mail wraz z jej treścią
 • Rejestracja zdarzeń i historii ze szczegółami, załącznikami
 • Zapis notatek wraz z załącznikami
 • Przypomnienia na e-mail i alarmy na ekranie w programie crm
 • Zarządzanie listą działań i historii
 • Własne widoki listy działań i historii
 • Filtrowanie danych wg. różnych kryteriów
 • Grupowanie danych na listach wg. priorytetu, opiekuna itd.
 • Głębokie przeszukiwanie tekstowe w wieku zakamarkach systemu crm
 • Podpowiedzi o konfliktach planowanych terminów działań
 • Zobacz listę działań i historii i notatek