• Nasi użytkownicy w marketingu zauważali, że coraz szybciej rosnąca liczba produktów i konkurentów oznacza, że nie występuje niedobór produktów, lecz klientów.
 • Klient ma większy niż kiedykolwiek wybór, a ponadto dzięki internetowi, więcej informacji. Dziś już nie wystarczy działanie w formule 4P, bo aby lepiej zrozumieć klientów stosują 4C.
 • Ponadto zauważyli również, że 4C powinno być jeszcze poprzedzane strategicznym myśleniem STP (segmentation, targeting, positioning): segmentacją, wyborem rynku docelowego i pozycjonowaniem.
 • Dlatego wierzymy w ich umiejętności analizy każdego rynku, definiowania jego segmentów, rozumienie potrzeb, opracowywanie właściwych i najlepszych kampanii przy ścisłej współpracy z działem handlowy. OptimaSales CRM jedynie usprawnia ten proces przy pomocy modułu marketingu.
marekting w optimasales crm

Czy tak może być i w Twoim przypadku, oczywiście trudno wyrokować, różnie może być. Wiemy tylko, ze nasi klienci ten moduł chwalą i nawet polecają. Poniżej dlaczego.

1. Kreator importu, dane z GUS lub formularza www albo dodane z ręki

 • Łatwo i szybko przy pomocy przygotowanego kreatora możemy zaimportować dane o potencjalnych klientach (leadach, kontaktach) z wielu źródeł z formatu csv.
 • Możemy również pobrać dane z GUS po wpisaniu NIP lub zintegrować ich pobieranie wprost z naszego formularza www albo wprowadzić dane ręcznie.
 • Baza danych jest chroniona przed duplikatami w momencie ich wprowadzanie. Dzięki temu jakość danych w bazie jest utrzymana przed ich wprowadzeniem.

2. Szybka, łatwa segmentacja
i grupowanie klientów w bazie

 • Wiele opcji do tworzenia grupy docelowej przy pomocy prostego i wielopoziomowego filtrowania i wyboru etykiet. Zatem jest to precyzyjne targetowanie odbiorców (leadów, klientów) wraz z przypisaniem ich do wybranej kampanii.
 • Wyfiltrowanych i pogrupowanych odbiorców wg odpowiednich kryteriów możemy zapisać pod własną nazwą widoku danych do ponownego szybkiego użycia.
 • Ciekawą opcją jest możliwość oznaczania i wyboru po etykietach odbiorców. Mamy możliwość pokazania, przed dodaniem do kampanii, odbiorców z etykietą lub z pominięciem etykiety lub tylko z daną etykietą. Dzięki temu ujawniają się ogromne możliwość wyboru klientów wg np. klucza: pokaż z etykietą A i B ale bez C.

3. Żadnych limitów odbiorców
i wysyłek dla kampanii marketingowych

 • Wszystko wykonamy z poziomu jednej bazy, bez eksportów i importów do/z zewnętrznych programów w oparciu o własne lub wbudowane multimedialne szablony.
 • Automatyczna realizacja wysyłek e-mail bez limitów (np.: wysyłki jednorazowe, wieloetapowe lub profilowane sekwencyjne i interwałowe) by dostarczyć newslettery, biuletyny, szkolenie oraz kursy edukacyjne w sprofilowany sposób do wyselekcjonowanych odbiorcom.
 • Kompletny wgląd w historię interakcji z każdym klientem. Dzięki temu łatwo jest zorientować się kto brał w jakich kampaniach udział i co do niego zostało wysłane.

4. Kwalifikacja i konwersja potencjalnych klientów
wraz z przekazaniem dalej

 • Ten mechanizm, a raczej procedura. Zasada działania. Dzięki temu w prosty sposób możemy ocenić czy nowa firma spełni nasze wstępne kryteria, a więc czy czas spędzony na kontakt z nią nie okaże się straconym. Od razu oddzielamy firmy, które rokują na owocną współpracę od tych które nie, już na wstępnym etapie wspólnych kontaktów.
 • Po procesie kwalifikacji wysoko jakościowo kontakt przekazujemy do osoby z działu sprzedaży w celu dalszego pogłębionego kontaktu i przedstawieniu sensownych rozwiązań.
 • Dzięki temu uzyskujemy efektywną pracę osób z dwóch obszarów – marketing i sprzedaż. Od razu widać kto komu co przekazał i co z tego wynika. Bez nieporozumień.

5. Planowanie działań i zapis ustaleń z odbiorcami w ramach kampanii

 • Z poziomu listy kampanii z odbiorcami możemy zapisywać ustalenia, przenosić odbiorców pomiędzy etapami na podstawie uzyskanych wskaźników.
 • Możemy również planować, po ustaleniu szczegółów, następne kroki do kontaktu lub delegować działania dla innych osób w zespole, bądź przekazywać zainteresowanych wprost do działu handlowego.
 • Wszelkie działania odbywają się w oparciu o otrzymaną zgodę użytkownika wg. RODO. Odbiorca sam również może zdecydować w oparciu o mechanizmy zapisz się i wypisz się z danej kampanii. A to bardzo automatyzuje pracę.

6. Analiza wskaźnikowa kampanii oraz wyliczenia ROI dostępne od ręki

 • Analizy wysyłek i wyciągania z nich wniosków w oparciu o najważniejsze wskaźniki tj. współczynnik otwarć maili (Open Rate), współczynnik kliknięć (Click Through Rate), współczynnik kliknięć do otwarć (Click to Open Rate) oraz wskaźnik odbić. Dzięki temu łatwo jest ocenić skuteczność mailingów.
 • Monitoring budżetu kampanii. A więc szybki dostęp do najważniejszych wskaźników kampanii tj.: przychody, koszty, ROI, a także wskaźnik wzrostu sprzedaży czyli ile wygranych spraw handlowych przyniosła dana kampanii w stosunku do jej kosztów.
 • Natychmiastowy dostęp do informacja o tym jakie produkty i usługi oraz w jakich cenach proponowaliśmy w ramach danej kampanii opatrzonej jej własnym kodem promocyjnym.