• Mimo trudności ekonomicznych (fluktuacyjnego rozwoju gospodarczego) handel jest zawodem, który nie podupada.
    Jednakże jest to zawód bardzo wymagający.
  • Zmiany następują również w postawie klientów, którzy są bardziej wymagający i świadomi. Dodatkowo zmienia się sposób prowadzenia interesów, który staje się bardziej złożony. Dlatego zawód Sprzedawcy wymaga wysokiego poziomu wiedzy i sporego doświadczenia.
  • Dziś sprzedawca jest człowiekiem niezależnym, potrafiącym słuchać i rozmawiać, umiejącym postępować zręcznie i z wyczuciem. Jest on pracownikiem, który chce zarobić na wygodne życie, człowiekiem metodycznym, dobrze zorganizowanym i systematycznym, na którym klienci mogą polegać. Aby łatwiej utrzymać się na tej fali, warto jest wspomagać się sprawdzonymi narzędziami, jak OptimaSales.
optimasales crm dla osób w sprzedaży

Dzięki naszemu rozwiązaniu wielu obecnych klientów usprawniło i ułatwiło sobie pracę z klientami np. w zakresie ofertowania. A co więcej, mówią o nas na lewo i prawo. Natomiast trudno jest tak jednoznacznie stwierdzić czy ono może się sprawdzić u Ciebie? Poniżej szczegóły.

1. Szybki i łatwy dostęp do pełnej informacji o firmie, osobie i prowadzonej sprawie

Pełna i szczegółowa informacja zawarta w karcie firmy, osoby i sprawy handlowej dostępna w całym zespole ułatwia zarządzanie relacjami handlowymi. Dodatkowo proste i dokładne mechanizmy wyszukiwania danych po dowolnej frazie.

Śledzenie i wyświetlanie bieżących i historycznych danych dotyczących komunikowania się z klientem dostarcza pełny obraz relacji. Wgląd w to co kończy się sukcesem lub nie, ułatwia prowadzenie spraw z klientem.

W łatwy sposób przygotujemy i dostarczymy klientom proste lub wielowariantowe oferty handlowe do wcześniej pozytywnie zakwalifikowanych klientów. Dzięki temu skupiamy naszą energię tych, którzy lepiej rokują na owocną współpracę. W sprawię określimy również kluczowych decydentów i konkurentów oraz zaplanujemy i zapiszemy z nią całą komunikację.

2. Łatwo sprawdzisz co ważne. Działania, kalendarz i historia w zasięgu ręki

Zarządzanie działaniami odbywa się wg. zasady ważne-pilne. Dzięki temu poświęcamy tylko 25% swojego czasu na istotne sprawy uzyskując 75% realizacji naszego celu sprzedażowego.

Planowane i delegowane zdania widoczne są na listach oraz kalendarzu własnym i grupowym. Działania są powiązane z kontaktami oraz sprawami sprzedażowymi (szansami sprzedażowymi) lub zgłoszeniami. Otrzymujemy powiadomienia i przypomnienia (alarmy) w oknie powiadomień i/lub na e-maila. To nie pozwalają zapomnieć co warto i kiedy robić.

Dzięki możliwościom filtrowania i etykietowania listy działań, historii oraz kalendarza szybko orientujemy się w tym co i jak. Dodatkowo własne widoki umilają naszą codzienną pracę. A to sprawia, że zestawienia, raporty z działań są od razu dostępne dla nas i zespołu.

3. Tworzenie ofert i zarządzanie sprawami handlowymi

W łatwy sposób przygotujemy i dostarczymy klientom proste lub wielowariantowe oferty i kalkulacje handlowe w oparciu o własne lub wbudowane multimedialne szablony ofert w różnych językach. Do sprawy przypiszemy kluczowych decydentów i konkurentów oraz zaplanujemy i zapiszemy całą komunikację pod daną sprawą.

Tworząc prostą lub złożoną ofertę handlową szybko zauważymy który z jej wariantów jest najbardziej zyskowny i który generuje najwyższą marżę. Oferty są tworzone w oparciu o wbudowane w programie cennik, katalogi produktów i usług. Oprócz tego możemy duplikować oferty. To znacznie skraca czas przygotowania podobnych.

Sprawy handlowe mogą być prowadzone indywidualnie lub zespołowo w oparciu o własne procesy sprzedaży w zgodzie z fazami zakupu klientów.

4. Zarządzanie produktami i usługami handlowymi

Łatwo zaimportowany i dostępny w programie cennik produktów i usług, czy to katalog produktów znacznie ułatwia przygotowywanie i wysyłanie spersonalizowanych ofert handlowych do klientów.

Produkty i usługi w cennikach wyposażone są w pełną informacją tj. nazwy, opisy, zdjęcia, linki oraz różne ceny. Dodatkowo każda pozycja cennikowa posiada informację dotyczącą całkowitej jej sprzedaży i jej kosztu oraz w jakiej ilości jest sprzedana. Od razu widzimy średnią marżę i zysk, a więc łatwo zobaczymy najzyskowniejsze produkty i usługi.

Łatwo zaktualizujemy cenniki i przeliczymy ceny zgodnie z swoimi upodobaniami. Dowolnie możemy grupować produkty według dowolnego klucza aby łatwiej nimi zarządzać. A jeżeli robimy promocje i stosujemy ceny specjalne produktów dla wybranych klientów to po każdym umieszczeniu takiego produkt w ofercie mechanizm kalkulacji oferty wszystko to uwzględnia tak aby nie było nieprzyjemnych pomyłek.

5. Automatyczny zapis wiadomości e-mail w karcie klienta i prowadzonej sprawy

Łatwa integracja z dowolnym programem pocztowym umożliwia swobodną dwukierunkową korespondencję w oparciu o szablony własnych wiadomości e-mail.

Po prostu, odbieramy i odpisujemy na e-maila z poziomu laptopa czy telefonu przy pomocy ulubionego programu pocztowego, a nasze wiadomości z załącznikami same zapiszą się w karcie klienta i sprawy.

Na podstawie wysłanych/odebranych e-mail możemy tworzyć nowe kontakty i planować działania wraz z treścią e-maila lub je delegować z danym klientem.

6. Łatwe i szybkie raportowanie, analizy i zestawienia

Na liście spraw szybko odnajdziemy odpowiedź na pytania tj.: na jakim etapie jestem z danym klientem w danej sprawie; kiedy mogę spodziewać się podjęcia decyzji; jak długo prowadzę sprawy i o jakiej wartości oraz pogrupować sprawy według trój-kolorowego sygnału by dowiedzieć się o kondycji naszego lejka sprzedaży.

A na liście kontaktów po wybraniu danej opcji możemy się szybko zorientować z kim i kiedy ostatnio się kontaktowaliśmy albo i nie.
A na liście spraw łatwo zobaczymy w jakim okresie z kim i w jakiej sprawie ostatnio e-mail’owaliśmy bądź nie. Albo od razu sprawdzimy który z klientów i kiedy otwierał ofertę handlową itd.

Dzięki wykorzystaniu własnych widoków danych sami możemy generować własne zestawienia i dzielić się nimi w zespole. Nie wymagana jest do tego wiedza programistyczna. Po prostu filtrujemy i grupujemy dane na listach, a następnie zapisujemy taki układ danych pod własną nazwą. To znacznie ułatwia analizowanie tego, co poprzedza oraz zwieńcza działania handlowe.

Możemy również skorzystać z modułu Pulpitu Menadżera lub Użytkownika by otrzymać prezentację danych w formie graficznej.