• Codzienne zarządzanie działem handlowym wymaga od menadżera ciągłej i dokładnej analizy, monitoringu sytuacji oraz wyciągania właściwych wniosków niezbędnych przy planowaniu i delegowaniu zadań taktycznych.
 • W systemie OptimaSales CRM menadżer znajdzie pulpity, dashbord’y i raporty (zestawienia), które pozwalają monitorować plany sprzedaży w krótszych i dłuższych kresach. Jak również zdiagnozować i usunąć przyczyny niezadowolenia klientów. A także monitorować efektywność pracowników odpowiedzialnych za współpracę z klientem.

Czy również i Twoim przypadku ma to sens, nie wiadomo. Natomiast obecni nasi klienci doceniają dostęp do dynamicznych analiz i prognoz ad-hoc, a nawet o tym mówią innym. Poniżej szczegóły.

1. Pulpit menadżera i plany sprzedażowe

 • W systemie OptimaSales CRM menadżer znajdzie pulpity i raporty (zestawienia), które pozwalają monitorować plany sprzedaży w krótszych i dłuższych kresach. Menadżer uzyskuje natychmiastowy dostęp do rzeczywistych danych by szybko zorientować się czy plany sprzedażowe poszczególnych osób w dziale handlowym nie są zagrożone.
 • Od razu, jak na dłoni, menadżer widzi kluczowe wskaźniki konwersji, wskaźnik skuteczności handlowej danej osoby na tle średniej zespołu. Dzięki temu możemy z wyprzedzeniem skutecznie reagować i wspierać.
 • 360 stopniowy wgląd we współpracę działu marketingu i sprzedaży pozwala menadżerowi odkryć ile brakuje lub powinno być potencjalnych klientów (leadów) albo danych spraw aby prawidłowo działała jego maszyna sprzedaży.

2. Własne, różne procesy sprzedaży, realizacji i serwisu

 • Możliwości tworzenia dowolnych różnych procesów sprzedaży i serwisu wraz z ich przypisaniem wg kompetencji i obowiązków do poszczególnych osób. Dzięki temu otrzymujemy mniej zaskoczenia, a więcej pewności w zarządzaniu sprzedażą (dynamiczne lejki sprzedaży) i serwisem.
 • Procesowe zarządzanie sprzedażą sprawia, że nie musimy pytać ani siebie ani członków zespołu co się dzieje ze sprawami handlowymi (szansami sprzedażowymi) oraz jak są realizowane zgłoszenia dla poszczególnych klientów. To wszystko jest widoczne w systemie, wystarczy wybrać odpowiednią opcję.
 • Aby lepiej i skuteczniej grać zespołowo i monitorować swoje sprawy w kierunku ich finalizowania, to okazuje się, że warto zbudować procesy, bo wówczas czy to podczas urlopu lub odejścia pracowania od razu wiemy co w trawie piszczy u danego klienta. To Często okazuje się bezcenne.

3. Przypisywanie klientów
i spraw oraz delegowanie działań

 • W programie po zaimportowaniu danych potencjalnych klientów z różnych źródeł menadżer z łatwością przypisze je dalej poszczególne osobom w zespole. Dzięki temu każdy otrzymuje pulę danych do obróbki, a wynik pracy jest od razu widoczny.
 • W programie, menadżer może natychmiast zaplanować lub zadelegować działanie do wybranej osoby w powiązaniu z prowadzoną sprawą, i takim działaniom nadawać odpowiednie priorytety. Wszytko jest widoczne na liście i kalendarzu grupowym.
 • Każde oddelegowane działanie może być opatrzone opcją powiadomienie ma ekranie lub na e-mail dzięki czemu osoba mająca wykonać działanie o tym się dowie.

4. Monitorowanie aktywność handlowej i serwisowej

 • W programie wbudowane są opcje, które szybko pozwalają odpowiedzieć na pytania: z kim jaki handlowiec kontaktował się bądź nie i w jakim okresie oraz z kim e-mailo’wał bądź nie w jakiej sprawie lub nie tzw. follow-up’y.
 • Bardzo szybko możemy się zorientować co i z kim poszczególne osoby w naszym zespole mają zaplanowe do wykonania i w jakiej sprawie. A także co wykonali i w jakim okresie.
 • Dodatkowo szybko się zorientujemy co klient kupił lub posiada. Jakie zgłoszenia realizujemy w ramach jakiej umowy. Ile zgłoszeń serwisowych ma jakie statusy, czy wszystko idzie zgodnie z planem i oczekiwaniami klienta.

5. Siatka uprawnień oraz zespoły użytkowników

 • Każdy menadżer zdaje sobie sprawę jak ważne są dane o klientach. W związku z tym, menadżer dzięki siatce uprawnień może ustawiać taki dostęp do danych jaki sobie życzy. Np. nie każdy powinien móc eksportować dane z programu.
 • Ciekawą funkcją jest również możliwość łączenia osoby w zespoły i takim zespołom przydzielać dostęp do poszczególnych klientów, spraw i zgłoszeń. Dzięki temu w łatwy sposób dokonamy regionalizacji w naszej bazie klientów.
 • Kolejną ciekawą opcją jest to, że każdy klient, sprawa i zgłoszenie posiada swojego opiekuna. Natomiast odpowiednie włączenie opcje w programie pozwala tylko na podgląd, ale już nie edycję. A więc zespół widzi ale tylko opiekun może to edytować.

6. Analizy o dużej wartości biznesowej

 • Łatwo znajdziemy odpowiedź na pytania: na jakim etapie sprzedaży jesteśmy z danym klientem, kiedy prawdopodobnie dokona zakupu, jak długo toczy się sprawa, dlaczego wygrywamy, a dlaczego przegrywamy i z kim.
 • Wizualizacja klientów bezpośrednio na mapie w Google. Od razu widzimy gdzie mam klientów i co oni posiadają, a gdzie ich brak tzw. białe plamy.
 • Przy pomocy trój-kolorowego sygnału bardzo szybko sprawdzimy kondycje naszego firmowego lejka sprzedaży. Ile jakich i na jaka kwotę spraw zalega, jest zagrożonych i tych dobrych.