Persons (Osoba)

Nazwa polaTyp danychZakres rozmiaruWymaganeOpis
nametekst 1-20 znakówtakImię
surnametekst1-40 znakówtakNazwisko
name_surnametekst1-60 znakówtak (jeżeli brak name i surname)Imię i nazwisko, które zostanie automatycznie rozdzielone. Kolejność jest istotna, pierwsze imię później nazwisko.
emailtekst1-100 znakówtak (jeżeli brak mobile_phone)Adres e-mail
mobile_phonetekst1-45 cyfrtak (jeżeli brak email)Telefon komórkowy
phonetekst1-45 znakównieTelefon
statusliczba1-10 takStatus osoby (dostępne statusy)
positiontekst1-200 znakównieTelefon komórkowy
persons_departmenttekst1-200 znakównieWydział
sourcetekst1-200 znakównieŹródło
users_idID1-2147483647takOpiekun
team_idID1-2147483647takZespół
labelsID oddzielone przecinkiemnieEtykiety

Company (Firma)

Nazwa polatyp danychZakres rozmiaruWymaganeOpis
nametekst1-100 znakówtakNazwa firmy
emailtekst1-60 znakównieAdres e-mail
typeliczba1-5takTyp kontaktu (dostępne typy)
niptekst1-45 znakównieNumer NIP firmy
phonetekst1-45 znakównieTelefon
industrytekst1-200 znakównieBranża
wwwtekst1-200 znakównieStrona WWW
streettekst1-100 znakównieUlica z numerem
citytekst1-45 znakównieMiasto
post_codetekst1-45 znakównieKod pocztowy
provincetekst1-100 znakównieWojewództwo
countrytekst1-45 znakównieKraj

Cases (Zgłoszenie)

Nazwa polatyp danychZakres rozmiaruWymaganeOpis
nametekst1-200takNazwa zgłoszenia
statusliczba1-6takStatus:
1 – Nowe
2 – Otwarte
3 – Wykonane
4 – Nie wykonane
5 – Anulowane
6 – Wstrzymane
cases_priority_idID1-2147483647takPriorytet
cases_sort_idID1-2147483647takRodzaj
cases_process_stage_idID1-2147483647takEtap
cases_category_idID1-2147483647takDział
cases_section_idID1-2147483647takSekcja
descriptiontekst1-65 535nieOpis
est_term_datetimedata i czasY-m-d H:i:snieOczekiwany termin
users_idID1-2147483647takOpiekun
team_idID1-2147483647takZespół
labelsID oddzielone przecinkiemnieEtykiety

Uwaga: w celu stworzenia zgłoszenia niezbędny jest również obiekt Persons (osoba)

FormMetadata

Nazwa polatyp danychZakres rozmiaruWymaganeOpis
codetekst1-200nieKod weryfikacyjny formularza

Dodatkowe informacje

Typ firmy i status osoby

Pole type i status są istotnymi polami określającymi główne informacje na temat kontaktu. Typy i statusy umożliwiają lub ograniczają wykonanie pewnych operacji z daną osobą lub firmą. Pole type odnośni się do firmy, natomiast pole status do osoby.

Każdy typ posiada określone statusy, prezentuje to poniższa tabelka. Wszystkie inne sytuacje są błędne.

ID status \ ID typ1. Lead2. Klient3. Partner4. Dostawca5. Konkurent
1. Nowy
2. Otwarty
3. Potencjalny
4. Aktywny
5. Zakwalifikowany
6. Niezakwalifikowany
7. Zagrożony odejściem
8. Nieaktywny
9. Utracony
10. Archiwum