Usługę OptimaSales świadczymy na poziomie SLA 97,5% nieprzerwanie jej czasu pracy w miesiącu. SLA to skrót od Service Level Agreement.

Zakres takiej umowy informuje użytkownika o jakości usługi informatycznej. Jej działania, czasu reakcji i naprawy na zdarzenia.

 

Kategoria błędu
Czas reakcji
Czas naprawy
Godziny obowiązywania
Błąd krytyczny
Całkowity brak dostępu do aplikacji lub danych
Do 30 minut Do 4 godzin , natomiast w przypadku całkowitej
awarii infrastruktury do 24 godzin
Godz. 9-22, 365 dni w roku
Błąd ważny
Błąd związany z uniemożliwieniem
wykonywania istotnej funkcji w programie
Do 2 godziny Do 8 godzin Pn-pt w godz. 9-17 w dni robocze
Błąd normalny
Pozostałe błędy uniemożliwiające poprawne
wykonywanie funkcji programu
Do 8 godzin Do 3 dni Pn-pt w godz. 9-17 w dni robocze