24 wrz 2021

Darmowa, wstępna konsultacja w zakresie konkursu Bon na cyfryzacje dla MŚP

Bon na cyfryzację

Firma OptimaSales wraz z doświadczonym konsultantem Esterel Consult zaprasza na darmową wstępną konsultację w zakresie programu Bon na cyfryzację.
Kontakt w sprawie dotacji: 609 776 224 lub oprogramowania 604 106 206 lub napisz do nas.

Nabór wniosków ogłosiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na bon na cyfryzację realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w postaci bezzwrotnej dotacji ze środków unijnych.

1. Dla kogo:
O dofinansowanie w tym zakresie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski.

2. Na co można uzyskać dofinansowanie:
– zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego),
w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego

– zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych,

3. Rodzaj pomocy i zakres wsparcia dla działania:
– Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85%
– Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 tys. PLN
– Minimalna wartość dofinansowania: 51 tys. PLN
– Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN

4. Terminy:
– ogłoszenie konkursu: 6 września 2021 r.
– rozpoczęcie naboru wniosków od: 20 września 2021 r.
– zakończenie naboru wniosków: 20 października 2021 r.

Więcej informacji:
https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/
https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow?programs=poir&filter=upcoming&sort=end&display=round