Jak dodać nowego użytkownika, zespół, zdefiniować jego uprawnienia i wysłać mu zaproszenie?

W OptimaSales znajdziemy duże możliwości zarządzania użytkownikami i zespołami. Dzięki temu użytkownicy mogą zostać przydzieleni do różnych zespołów. A co za tym idzie możemy łatwo odwzorować strukturę organizacji. Oraz odpowiednio skonfigurować dostęp do danych o klientach. Idąc dalej, mamy jeszcze w ramach poszczególnych zespołów możliwość określenia odpowiednich uprawnień.

W rezultacie zostanie określony dostęp co kto może: widzieć, edytować, usuwać oraz tworzyć.

A w pełni konfigurowalna siatka uprawnień pozwala na elastyczne zarządzanie uprawnieniami pomimo, że zostały one przypisane domyślnie do poszczególnych ról.

Uwaga: Dostęp do treści tylko dla zalogowanych użytkowników w programie OptimaSales. Zaloguj się i odśwież tę stronę. Więcej o tym tutaj...