Jak dodać odbiorców do kampanii z listy: kontaktów, działań, historii, spraw, zgłoszeń, produktów serwisowych?

W programie OptimaSales można dodawać odbiorców do kampanii z różnych miejsc.
Dzięki temu użytkownik ma dużą swobodę przy tworzeniu kampanii marketingowych.

Poniżej prezentujemy jak to wykonać dla poszczególnych list.
Warto mieć na uwadze to, że przed dodaniem odbiorców z powyższych list można ich odpowiednio wy filtrować, pogrupować, a następnie dodać do wybranej kampanii.

Uwaga 1: Użytkownik musi posiadać włączony moduł kampanii.
Uwaga 2: Aby dodać odbiorców do kampania to musi być ona utworzona i posiadać choć jedne etap/profil z szablonem.

1. Dodawanie odbiorców z listy kontaktów
Możemy wybrać kontakty, które spełniają odpowiednie kryteria, a następnie dodać do kampanii.

odbiorcy z listy kontaktów

2. Dodawanie odbiorców z listy działań
Dzięki temu na podstawie zaplanowanych działań możemy wybrać kontakty i dodać do wybranej kampanii.

odbiorcy z listy dzialan

3. Dodawanie odbiorców z listy historii
Na podstawie wykonanych działań (historii) możemy wybrać kontakty i dodać do wybranej kampanii.
Mogą to być kontakty z którymi ostatnio rozmawialiśmy.

odbiorcy z listy historii

4. Dodawanie odbiorców z listy spraw
Dzięki temu na podstawie wybranych spraw np. z danego etapu możemy możemy dodać kontakty do wskazanej kampanii
w celu zainteresowania dodatkami lub prośbą o rekomendacje, opinie po zakupie.

odbiorcy z listy spraw

5. Dodawanie odbiorców z listy zgłoszeń
Na podstawie np. wykonanych zgłoszeń dodać kontakty do wybranej kampanii.

odbiorcy z listy zgłoszen

6. Dodawanie odbiorców z listy produktów serwisowych
Dzięki temu na podstawie listy produktów, systemów możemy dodać kontakty do wybranej kampanii w celu poinformowania o przeglądach, naprawach itp.

odbiorcy z listy produktow serwisowych