Jak wyświetlić obiorów wg. kampanii?

Aby wyświetlić odbiorców wg. kampanii. Należy przejść do listy odbiorców z kampaniami.

1. Lista odbiorców z kampaniami2. Następnie pogrupować listę odbiorców wg. numeru kampanii
3.
W wyniku tego grupowania pojawią się odbiorcy wg. kampanii na liście wraz z informacjami dot. kampanii

Można użyć funkcji zwiń/rozwiń grupy dla lepszej prezentacjipo zwinięciu grup…4. Dobrze jest również zapisać sobie taki widok danych na przyszłość.Po zapisaniu jest to widoczne na liście widoków do wybrania
Dokumenty powiązane:
Wykorzystaj własne widoki aby uzyskać dowolną prezentację danych w programie
Kroki, które należy wykonać aby uruchomić standardową kampanie marketingową
Jak uruchomić profilowaną kampanię marketingową?