Jaki rodzaj kampanii e-marketingowych pozwala zrealizować moduł Kampanii w OptimaSales?

Poniżej prezentujemy dostępne rodzaje kampanii marketingowych wraz z ich przykładami zastosowania w OptimaSales.

Kampania standard i profilowana

1. Kampanie standardowe, jednorazowe
– zwykła spersonalizowana, jednorazowa wysyłka e-maila do wybranych odbiorców
przykładem takiej wysyłki są wysyłki:
– jednorazowe powiadomienie o np. zmianie adresu firmy,
– wysłanie życzeń z okazji świąt, nowego roku,
– wysłanie newslettera,


2. Kampanie standardowe, wieloetapowe
– zwykła spersonalizowana, podzielona na etapy wysyłka e-maila do wybranych odbiorców na poszczególnych etapach
przykładem takiej wysyłki są wysyłki:
– zainteresowanie produktem, usługą,
– zebranie zainteresowanych na szkolenia,
– wysłanie zaproszeń wraz z potwierdzeniami na targi, konferencje,


3. Kampanie profilowane, sekwencyjne, interwałowe
– spersonalizowana, sekwencyjna wysyłka zgodnie z profilem lub profilami zainteresowania odbiorcy, wykonywana jest w ustawionym interwale czasowym, realizowana jest według zdefiniowanej kolejności wysyłki e-mail w poszczególnych profilach, czyli odbiorca otrzymuje e-maile kolejno z każdego profilu, czyli po zakończeniu wysłania e-mail z profilu pierwszego następuje wysyłka zawartości kolejnego profilu.
przykładem takiej wysyłki są wysyłki:
– klient jest zainteresowany otrzymywaniem stopniowo, po kolei informacji tzw.”edukacja klienta”, w odpowiednim tempie i stopniu zaawansowania
– uruchomienie kursu, e-porad,


4. Kampanie profilowane, niesekwencyjne, interwałowe
– spersonalizowana, niesekwencyjna wysyłka zgodnie z profilem lub profilami zainteresowania odbiorcy, wykonywana jest w ustawionym interwale czasowym, natomiast realizowana jest bez zachowania kolejności wysyłki e-mail, czyli odbiorca otrzymuje równocześnie e-maile z poszczególnych profili, bez oczekiwania na zakończenie wysyłki z profilu pierwszego.
przykładem takiej wysyłki są wysyłki:
– realizacji wysyłki zgodnie z jego profilami zainteresowania w różnych obszarach np. jednocześnie interesuje się informacjami z obszaru x i z obszaru z, ale nie chce otrzymywać informacji z obszaru y
– wysyłanie ciekawostek równocześnie z różnych obszarów, niezwiązanych ze sobą kolejnością