Kroki, które należy wykonać aby uchronić standardową kampanię marketingową

Spersonalizowana, standardowa kampania może być jednorazowa (z jednym etapem) lub wieloetapowa. Zobacz również jakie inne rodzaje kampanii są dostępne i przykłady ich zastosowań.

Aby uruchomić kampanie standardową należy wykonać poniższe kroki (oraz wersja dostępna jako diagram)

Uwaga: pomiń ten punkt jeżeli masz już utworzone i skonfigurowane konto SMTP w ustawieniach. Wystarczy je wskazać dla danej kampanii, poniżej pkt.4.4.

1. W Ustawieniach/Dane konta/Konfig. poczty SMTP należy utworzyć konto wysyłki e-mail SMTP wraz z jego wszystkimi wymaganymi parametrami. Należy zwrócić uwagę aby został wybrany typ konta: wysyłka. Po utworzeniu, rekomendujemy dokonać próbnej wysyłki e-maila z tego konta aby potwierdzić poprawność jego ustawień. Tak przygotowane konto będzie można przypisać do wybranej kampanii aby dokonać wysyłki, o czym poniżej. Użytkownik może zdefiniować dowolną ilość kont wysyłki SMTP, typu wysyłka.

Uwaga: Dostęp do treści tylko dla zalogowanych użytkowników w programie OptimaSales. Zaloguj się i odśwież tę stronę. Więcej o tym tutaj...