CRM w branży przemysłowej, to przykład firmy DEF* która jest liczącym się graczem w produkcji i montażu systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla różnych sektorów, takich jak biurowce, hotele, szpitale, centra handlowe itp. Firma ma ponad 50 pracowników, w tym inżynierów, techników, handlowców i obsługę klienta. Firma obsługuje ponad 1000 klientów na terenie całego kraju, zarówno w ramach umów długoterminowych, jak i pojedynczych zleceń.

Firma DEF* miała jednak problem z zarządzaniem relacjami z klientami, ponieważ nie dysponowała spójnym i aktualnym systemem do gromadzenia i przetwarzania danych o nich. Firma korzystała z różnych narzędzi, takich jak arkusze kalkulacyjne, bazy danych, poczta elektroniczna, telefon, które nie były ze sobą zintegrowane i nie zapewniały pełnego obrazu potrzeb i oczekiwań klientów. Firma nie miała też jasno zdefiniowanych procesów sprzedażowych i obsługi posprzedażowej, co prowadziło do nieefektywnej komunikacji, opóźnień, błędów, niezadowolenia i utraty klientów.

Firma DEF* postanowiła zainwestować w CRM, czyli oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami. CRM pozwolił firmie na:

• Zbieranie i przechowywanie wszystkich informacji o klientach w jednym miejscu, takich jak: dane kontaktowe, dane finansowe, dane techniczne, dane o projektach, umowach, zleceniach, reklamacjach, płatnościach, opinie itp.

• Automatyzowanie i usprawnianie procesów sprzedażowych i obsługi posprzedażowej, takich jak: generowanie ofert, zamówień, faktur, protokołów, raportów, przypomnień, ankiet, newsletterów, powiadomień o zmianach, podziękowań itp.

• Monitorowanie i analizowanie aktywności i zachowań klientów, takich jak: odwiedziny stron, kliknięcia, zapytania, zamówienia, reklamacje, rekomendacje itp.

• Planowanie i realizowanie działań marketingowych i lojalnościowych, takich jak: segmentacja i profilowanie klientów, tworzenie i testowanie kampanii, generowanie i kwalifikowanie leadów, zarządzanie ofertami i zamknięciami, mierzenie efektów i zwrotu z inwestycji, budowanie programów lojalnościowych, referencyjnych, ambasadorskich itp.

• Współpracę i koordynację między pracownikami, takich jak: przydzielanie i delegowanie zadań, ustalanie terminów i priorytetów, śledzenie postępów i wyników, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, motywowanie i nagradzanie itp.

Dzięki CRM firma DEF* poprawiła swoją jakość i standard usług, co przełożyło się na wzrost zadowolenia, lojalności i polecania klientów. Firma DEF zyskała również nowych klientów i zwiększyła swoją konkurencyjność i rentowność.

Uwaga: Firmy z innych branż również są naszymi zadowolonymi klientami. Tak więc zapraszamy.

*DEF – zmieniona nazwa firmy