Co to jest pulpit menadżera i użytkownika?

Pulpit i Pulpit Menadżera jest dostarczany jako opcja, moduł dodatkowy, nie występują w konfiguracji podstawowej programu. Po włączeniu odpowiednich opcji w Ustawieniach pojawia się on jako nowa zakładka z odpowiednimi opcjami.

Dashboard (pulpity) służą do szybkich analiz i prognoz dzięki którym znacząco mogą przyczynić się do tego aby zwiększyć wydajność firmy. Dostęp do informacji nt. kluczowych wskaźników KPI pomaga menadżerowi i użytkownikom skoncentrować swoje wysiłki na działaniach, które mają największy wpływ i są zgodne z strategią firmy.

Menadżer, który ma możliwość z korzystanie z tego modułu Pulpit Menadżera uzyskuje ad hoc dostęp do szybkich prognoz i analiz dot. całego zespołu. Moduł ten zawiera 7 kluczowych opcji.
Natomiast Pulpit użytkownika wspiera danego użytkownika w zakresie tylko jego działań i w obszarze którym się zajmuje, robi to przy pomocy 5 głównych opcji oraz pokazuje wyniki użytkownika na tle zespołu.

O to na co pozwala Pulpit Menadżera:

Uwaga: Dostęp do treści tylko dla zalogowanych użytkowników w programie OptimaSales. Zaloguj się i odśwież tę stronę. Więcej o tym tutaj...